Ungdom vil ikke inn i serveringsbransjen

Ungdommen er enda mindre interessert i å jobbe i serveringsbransjen i dag enn for få år siden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Unge nordmenn har ikke tenkt seg inn i serveringsbransjen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Serveringsbransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Den er preget av stor gjennomtrekk, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og høy andel med multietnisk bakgrunn.

En studie blant over 1800 16-åringer like før de gjør sitt yrkesvalg, viser at de unge ikke har tenkt seg inn i serveringsbransjen.

Markert nedgang

Åse Helene Bakkevig Dagsland ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger har forsket på hvilke holdninger ungdommene har til serveringsbransjen som et framtidig yrke og ser at interessen er markert mindre i 2011 enn ni år tidligere.

Med tanke på at foreldre har stor innflytelse på hvilken utdannnings- og yrkesvei ungdommene velger, har hun spurt 16-åringene om hvordan de tror foreldrene oppfatter arbeid i serveringsbransjen.

- Oppfatningen er mer negativ enn positiv, sier Dagsland.

Under deres verdighet

Åse Helene Bakkevig Dagsland. (Foto: Trude Landstad, Nordlandsforskning)

De negative svarene går på at de tror foreldrene oppfatter bransjen som under sine barns verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer, at den er stressende og monoton.

- Mine funn viser at bransjen har et stort behov for å presentere seg selv på nye måter både overfor elevene og foreldrene hvis de skal ha håp om å få den arbeidskraften de trenger.

Foreldrenes innflytelse øker

Dagsland har gjennomført to spørreundersøkelser blant 16-åringer like før de skal velge utdannings- og yrkesveien videre. Den ene i 2002 – da svarte 1863 ungdommer, og den andre i 2011 med 1839 ungdommer.

Når hun spør dem hva som påvirker deres holdning til å jobbe innenfor serveringsbransjen, svarer 16-åringene i 2002-undersøkelsen at egne erfaringer er viktigst, dernest kommer brosjyrer og annen informasjon fra bransjen, og til sist foreldrene. I 2011 hadde foreldrenes holdninger rykket opp til andreplass.

Bakgrunn:

Åse Helene Bakkevig Dagsland er universitetslektor på Universitetet i Stavanger. Hun presenterte noen av sine funn på Nordic symposium in tourism and hospitality research, en konferanse for reiselivsforskere i regi av Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og forskningsprosjektet Opplevelser i nord.

Powered by Labrador CMS