Arbeidsledigheten er den laveste siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Arbeidsledigheten er den laveste siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Laveste arbeids­ledighet på 14 år

Arbeidsledigheten i Norge falt til 2,9 prosent i mars, ned 0,4 prosentpoeng fra desember. Det er det laveste nivået på 14 år, ifølge SSB.

Onsdag ble sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse publisert.

Fra desember i fjor til mars i år ble det registrert 10.000 færre arbeidsledige. Ikke siden 2008 har arbeidsledighetsnivået vært lavere, ifølge SSB.

– Helt siden i fjor sommer har arbeidsledigheten gått kraftig ned. Samtidig har økningen i sysselsettingen vært større enn nedgangen i ledigheten, som betyr at arbeidsstyrken har økt. Vi ser altså at det er svært høy aktivitet på arbeidsmarkedet nå, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

En stor del av nedgangen har skjedd blant personer under 25 år, en aldersgruppe som ikke alltid har krav på dagpenger, men som fanges opp som arbeidsledige i denne undersøkelsen dersom de søker på jobb.

– En del unge kan ofte være tilgjengelig for jobb selv om de ikke er arbeidsledige, altså i en form for skjult ledighet. Tall for 1. kvartal 2022 viste nedgang i den skjulte ledigheten siste år, særlig blant unge, sier Tonje Køber.

Powered by Labrador CMS