Antallet under 30 år som får innvilget uføretrygd har steget fra rundt 10 000 siden starten av forrige tiår, til 20 000, skriver Dagsavisen.

Kraftig økning i unge uføre – forskere peker på AAP som hovedgrunn

Antallet unge som får innvilget uføretrygd, har doblet siden starten av forrige tiår. Nav mener årsaken er de strenge reglene for arbeidsavklaringspenger.

Antallet under 30 år som får innvilget uføretrygd har steget fra rundt 10 000 siden starten av forrige tiår, til 20.000, skriver Dagsavisen.

En vesentlig del av økningen kjennetegnes ved at det er en gruppe med veldig sammensatte problemer, som ofte står langt unna arbeid når de oppsøker Nav.

– Mer rigide og mindre fleksible

– De kan ha helseproblemer, ofte sammenvevd med sosiale problemer. Det gjør at dette er en kompleks gruppe å jobbe med, med et bredt hjelpebehov og bistandsbehov fra Nav, sier Ragnhild Ekelund, seniorrådgiver i kunnskapsavdelingen til Nav.

Sammen med kollega Sigrid Lande forsøker hun å svare på årsaken til at vi har fått så mange nye unge uføre i Norge på kort tid. Selv om det kan være mange årsaker, peker de på det strenge regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som en hovedgrunn.

– Varighetsbestemmelsene for AAP er mer rigide og mindre fleksible enn de var for de tidligere midlertidige ordningene. Særlig etter 2018, da det ble vanskelig å få forlenget AAP etter oppnådd makstid, ble det avgjørende å få avklart situasjonen for unge før de nådde den ordinære makstiden. Det gjorde at avklaringene til uføretrygd skøyt i været, sier Lande.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS