Sysselsettingen blant kvinner er høy i Norge.
Sysselsettingen blant kvinner er høy i Norge.

Norge er blant landene med flest folk i jobb

Norge er et av landene med høyest andel av befolkningen i arbeid. En av årsakene er at sysselsettingen blant kvinner er høy.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at sju av ti personer i Norge er i jobb.

Norge scorer dermed høyt når det gjelder andelen sysselsatte i arbeidsfør alder. I EU/EØS-området har kun Nederland og Island høyere andel av befolkningen i arbeid.

Eldre, unge og kvinner

Særlig tre ting gjør at mange er i jobb i Norge, sammenlignet med mange andre land.

– Vi har både mange eldre og mange unge som jobber – og i tillegg er sysselsettingen blant kvinner høyere i Norge enn i en del andre land, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS