Hasjrøykere mindre opptatt av jobb

Bruk av cannabis over lengre tid fører til arbeidsmotivasjonen synker. Men å eksperimentere som ung, er ikke nødvendigvis så farlig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt en av ti i en fersk studie røyker jevnlig hasj. (Foto: Shutterstock)

Program for rusmiddelforskning

Forskningsrådets program for rusmiddelforskning skal bidra til utvikling av relevant kunnskap om rusmidler med sikte på å redusere rusmiddelproblemer i samfunnet.

Programmet startet i 2007 og det planlegges en revidering av programmet fra 2013. Programmet er i hovedsak finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Et representativt utvalg av 2000 unge er studert i 25 år, fra 1985 da de var mellom 17 og 20 år gamle. Én del av studien tar for seg forholdet mellom rusmisbruk, deriblant cannabis, og arbeidsledighet.

– Det er en populær oppfatning at folk som røyker cannabis, er «slackers» – at de har en livsstil og et sett holdninger som ikke er forenlig med et vanlig A4-liv – og at de ikke ønsker å jobbe. Vi ville se nærmere på om dette stemte, forklarer Christer Hyggen.

Han er postdoktor i ved det samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet NOVA, og forskningen er finansiert av Forskningsrådet program for rusmiddelforskning.

Cannabis omfatter både hasj og marihuana, og i studien er det ikke skilt mellom de to stoffene. Hasj er imidlertid den vanligste formen for cannabis i Norge.

Hvor viktig er lønnet arbeid?

Ved tre tidspunkter, i 1993, 2003 og 2010, har deltagerne fått spørsmål knyttet til hvor viktig de synes lønnet arbeid er.

De har blant annet svart på hvor enige de er i ulike påstander, som «Hvis jeg vant mye penger i Lotto, ville jeg fortsatt jobbe» og «Jeg blir rastløs når jeg ikke har jobb».

– Vi ser at cannabis har en signifikant effekt på arbeidsmotivasjon. De som er minst involvert i cannabisrøyking, har høyest arbeidsmotivasjon, mens de som er mest involvert, har lavest motivasjon, forteller Hyggen.

Han understreker at motivasjon i denne forbindelsen ikke handler om hvor motivert man er for å gjøre en bestemt type jobb, eller hvor effektiv man er, men i hvor viktig man synes arbeid er på generell basis.

– Dette er en av de første studiene som har etablert en sammenheng mellom cannabisrøyking og arbeidsmotivasjon, påpeker Hyggen.

Mange har vært borti cannabis

Christer Hyggen. (Foto: Elin Fugelsnes)

Over en fjerdedel, det vil si 590, av deltagerne i studien, har aldri røyket cannabis. Nesten like mange er eller har vært i et miljø hvor det røykes, mens i overkant av 300 har eksperimentert med cannabis.

Rundt 60 av deltagerne røyker cannabis regelmessig.

– Disse tallene viser at relativt få er dypt involvert, men at det ikke er uvanlig å ha vært borti cannabis, påpeker Hyggen.

Arbeidsmotivasjon ble målt på en skala fra 1 til 5. Ved det siste måletidspunktet, i 2010, hadde de involverte brukerne en gjennomsnittlig score på 3,9. De som bare hadde eksperimentert med cannabis eller aldri prøvd det, og de som var i et miljø hvor det ble røykt, hadde til sammenligning en score mellom 4,2 og 4,3.

Resultatene holdt seg selv når man tok hensyn til andre faktorer som kan spille inn på arbeidsmotivasjon, som hvor mye alkohol deltagerne drakk, tilfredshet med arbeidsmiljøet, familiesituasjon, psykisk helse og økonomisk bakgrunn.

Hvorfor synker motivasjonen?

Mens det å røyke hasj jevnlig over tid, ser ut til å redusere arbeidsmotivasjonen, er det ikke like farlig å eksperimentere, skal vi tro studien.

Da deltagerne var blitt voksne, hadde de som bare hadde eksperimentert, nemlig fått like høy arbeidsmotivasjon som de som aldri hadde prøvd.

– Dette viser at man sannsynligvis ikke trenger være overdrevent bekymret for at unge som eksperimenterer med cannabis, skal ende opp med dårlig arbeidsmoral når de blir eldre, sier Hyggen.

Selv om forskerne har funnet en sammenheng mellom cannabis og arbeidsmotivasjon, kan de ikke si noe om hvordan dette henger sammen. Én hypotese er at de såkalt psykoaktive ingrediensene i cannabis har en sløvende effekt som gjør at man ikke verdsetter arbeid.

– I det jeg har lest av forskning, finnes det ikke noe entydig funn som tilsier at dette stemmer. Jeg har mer tro på den kulturelle forklaringen, at brukerne tilhører en del av samfunnet hvor den rådende oppfatningen er at lønnsarbeid ikke er så viktig, sier Hyggen.

Lenke:

Forskningsrådets program Rusmiddelforskning (RUSMIDDEL) 

Powered by Labrador CMS