Folkehelseinstituttet har funnet at det fortsatt er lav forekomst av resistente virus i Norge.

FHI: Lav forekomst av resistente virus i Norge

Det er fremdeles lav forekomst av virus som er resistente mot legemidler i Norge, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

Unntaket er hepatitt C-virus, der det er påvist mutasjoner assosiert med resistens hos en høy del virus som har vært undersøkt. Det er usikkert hva disse mutasjonene betyr i praksis, skriver FHI i en pressemelding.

– Vi kan anta at forekomsten av enkelte av disse til dels kan redusere effekten av antiviral behandling, men likevel vil de aller fleste pasienter ha svært god effekt av behandlingen, sier fungerende avdelingsdirektør Anne-Marte Bakken Kran i FHI.

Årsrapporten fra Resistensovervåkning i Norge (RAVN) viser også at bruk av såkalt pre-eksponeringsprofylakse (PrEP), som er en hiv-forebyggende behandling for personer med høy risiko for å bli smittet, ikke har bidratt til å skape mer resistens.

– Dette er gode nyheter. PrEP har vist seg som et effektivt verktøy i arbeidet mot å forebygge hiv-infeksjon hos risikogrupper. Det er derfor viktig å dokumentere at denne bruken ikke har ser ut til å føre til redusert effekt av medikamentene som brukes i behandling av hiv-infeksjon, sier Kran.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS