– Når du sliter med smerter, kan det dominere store deler av livet ditt. Det å gå med konstante smerter er veldig tappende. Et viktig funn i denne studien viser at psykomotorisk fysioterapi kan dempe smertetrykket, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Denne behandlingen ga mindre smerter og bedre mental helse

Psykomotorisk fysioterapi tar sikte på å behandle smerter både psykisk og fysisk. Nå viser en ny studie at pasienter fikk et bedre liv etterpå.

Opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter sine spor i kroppen.

Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.

Dette kan gjøre oss mer anspente og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse.

Sammenlignet med tradisjonell fysioterapi, handler psykomotorisk fysioterapi mer om at kroppen forstås som et fysisk, psykisk og sosialt fenomen, som ikke kan løsrives fra hverandre.

Den psykomotoriske fysioterapeuten tilpasser behandlingen ut ifra en helhetlig forståelse knyttet til pust, muskulatur, spenningsmønster, kroppsholdning, emosjonelle og fysiske belastninger.

Metoden omfatter massasje, øvelser og samtale.

I tillegg registrerer behandleren reaksjoner som for eksempel hjertebank, svette eller kvalme. Disse reaksjonene kan, i likhet med pustemønster og muskulære spenninger, fortelle noe om pasientens stressnivå.

– Smerter kan dominere store deler av livet

– Når du sliter med smerter, kan det dominere store deler av livet ditt. Det å gå med konstante smerter er veldig tappende. Et viktig funn i denne studien viser at psykomotorisk fysioterapi kan dempe smertetrykket.

Det sier førstelektor Kirsten Ekerholt ved Institutt for fysioterapi på OsloMet. Hun er en av tre forskere bak den første publiserte effektstudien som er gjort i Norge knyttet til psykomotorisk fysioterapi.

Funnene i studien viser at pasientene som hadde fått behandling i et halvt år, fikk bedre livskvalitet. Smertene de slet med ble mindre. Samtidig fikk de bedre mental helse og ble mer sosiale og vitale.

Cecilie Fromholt Olsen, Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt ved OsloMet er forskerne bak den første publiserte effektstudien om psykomotorisk fysioterapi i Norge. (Foto: Sonja Balci)

Sliter med stress

105 pasienter fra hele Norge deltok i studien. Mange slet med muskel- og skjelettplager, hodepine og kvalme. De var også i større grad sykemeldte og arbeidssøkende enn befolkningen ellers.

Professor Astrid Bergland, førstelektor Kirsten Ekerholt og stipendiat Cecilie Fromholt Olsen ved OsloMet, som er forskerne bak studien, påpeker at psykomotorisk fysioterapi vanligvis ikke er første behandlingstilbud.

Pasientene har oftest prøvd forskjellig behandling tidligere.

– De fysioterapeutene som jobber med psykomotorisk fysioterapi, behandler mennesker som har mye plager og ofte sliter med mye stress, det viser våre funn. Pasientene som ble med i studien, oppga for eksempel å ha langt flere muskel- og skjelettplager, problemer med søvn, tretthet og angst enn normalbefolkningen, sier Astrid Bergland.

– Dette er fysioterapi som trekker inn det livet du lever og har levd. Du lager deg dine kroppslige mønstre. Og hvis du over lang tid har fått et uheldig vanemønster, så vil det kunne gi ulike symptomer.

Et eksempel er hvis du hele tiden holder pusten. Da må du overanstrenge muskler i nakken og ryggen.

– Her blir det viktig å kunne gjenkjenne den økte spenningen og klare å spenne av når den stressende situasjonen er over, sier Bergland.

Viser god effekt

Totalt ble 105 studiedeltakere rekruttert fra 36 ulike privatpraktiserende fysioterapeuter med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Litt over halvparten av deltakerne fikk behandling en gang i uken i seks måneder, den andre halvparten mottok ikke behandling. Deretter sammenlignet forskerne de to gruppene.

Personene som hadde fått behandling, skåret betydelig bedre på spørreskjemaene med hensyn til generell helse, mental helse, vitalitet, smerte, sosial- og fysisk funksjon. I tillegg oppnådde de bedre selvbilde enn kontrollgruppen som ikke mottok psykomotorisk fysioterapi.

– Funnene i forhold til effekten, er veldig gode, understreker Bergland.

Lærer å forstå kroppen bedre

Forskerne tenker at den gode effekten også kan ha sammenheng med at opplevd stress blir mindre når pasienten lærer å bli mer fortrolig med kroppslige reaksjoner i ulike situasjoner.

– For hvis du ikke forstår hva som skjer i egen kropp, så kan det skape usikkerhet og ubehag, forklarer stipendiat Cecilie Fromholt Olsen.

Hun legger til at det å oppleve pusteproblemer og hjertebank kan være veldig ubehagelig og skremmende hvis en ikke forstår eller er fortrolig med egne reaksjoner i ulike situasjoner. En viktig del av behandlingen i psykomotorisk fysioterapi er å få bedre kontakt med og økt forståelse av egne kroppslige reaksjoner.

– Vi reagerer med kroppen på alt som skjer, både det positive og negative. Psykomotorisk fysioterapi er basert på at både gleder og utfordringer påvirker kroppen vår, sier Fromholt Olsen.

– Vi blir både jublende glade og triste. Vi holder pusten, vi strammer oss opp, klorer oss fast, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. Dette karakteriserer livene våre og kan ha stor betydning for vår livskvalitet, avslutter hun.

Referanse:

Bergland A, Fromholt Olsen C, Ekerholt K: The effect of psychomotor physical therapy on health‐related quality of life, pain, coping, self‐esteem, and social support. Physioter Res Int. (2018), e1723. https://doi.org/10.1002/pri.1723

Powered by Labrador CMS