Deportatsjon av jøder fra Siedlce til Treblinka i 1942. (Foto: Ukjent, Wikimedia Commons)

Holocausts tre verste måneder

Nesten halvparten av de polske jødene ble drept i løpet av august, september og oktober 1942, ifølge studie av togtrafikken i det tyskokkuperte Polen. Det tilsvarer omtrent en firedel av alle jødene som ble drept i Europa under 2. verdenskrig.

Ifølge HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) mistet mellom 5,5 og 5,9 millioner jøder fra hele Europa livet som følge av nazistenes tilintetgjørelsespolitikk. Størst tap hadde Polen, hvor 3 millioner av opprinnelig 3,3 millioner jøder ble drept.

Over halvparten av de polske jødene ble drept i første del av den såkalte «Aksjon Reinhardt». Den pågikk fra mars 1942.

En ny studie, publisert i tidsskriftet Science Advances, hevder at brorparten av drapene fant sted i månedene august, september og oktober samme år.

– Av de 1,7 millioner polske ofrene for Aksjon Reinhardt ble 1,32 millioner drept i løpet av disse tre månedene, skriver tidsskriftet i en pressemelding.

Det gir et gjennomsnitt på rundt 15 000 hver dag. Det betyr også at nesten en firedel av alle jødene som ble drept under 2. verdenskrig, døde i løpet av tre måneder.

Studerte togtrafikk

Det har vært vanskelig å tallfeste dødstallene fordi all informasjon om aktiviteten i dødsleirene Sobibór, Belzec og Treblinka ble brent og tilintetgjort i løpet av krigen. Det var også veldig få overlevende fra disse tre leirene – omtrent 100 til sammen.

Professor Lewi Stone ved universitetet i Tel Aviv og ved RMIT-universitetet i Melbourne Australia, har tatt utgangspunkt i togtrafikken for å beregne antall ofre.

Tidligere er det nemlig laget oversikter over togavganger fra andre steder i Polen til Sobibór, Belzec og Treblinka. Stone bruker disse tallene til å beregne hvor mange som ble drept og på hvilket tidspunkt.

– I august og september var det nær en halv million ofre hver måned som enten ble gasset i hjel få timer etter ankomst eller som ble skutt, skriver Stone i Science Advances.

– Aksjon Reinhardt er ikke bare den største drapskampanjen under holocaust, den foregikk også vesentlig raskere enn det som tidligere er antatt.

Ikke flere igjen å drepe

Aksjonen mot de polske jødene ble avsluttet i februar 1943. Dødstallene gikk ned allerede i november 1942, men det var mest fordi det ikke var særlig mange jøder igjen i det tyskkontrollerte Polen.

I slutten av mars fortsatte Reinhardt-aksjonen med deportasjoner av jøder fra Tyskland og Vest-Europa, skriver HL-senteret.

Men med mindre intensitet enn august, september og oktober 1942.

Stone har ikke kalkulert lignende tall for jøder fra andre deler av Europa eller dem som døde mens de gjemte seg for nazistene. Han har heller ikke sett på drap på sigøynere eller andre minoritetsgrupper.

Likevel mener han at tallene er tråd med andre anslag, og at analysen hans «kaster nytt lys over denne delen av holocaust og gir et klarere og mer detaljert bilde» av hendelsene som utspant seg under Aksjon Reinhardt.

Referanse:

Stone: Quantifying the Holocaust: Hyperintense kill rates during the Nazi genocide. Science Advances, januar 2019, doi: 10.1126/sciadv.aau7292. Sammendrag

Powered by Labrador CMS