Henriette Storbækken har nettopp skrevet masteroppgave om det som hendte. Her holder hun gipsavstøpningen av skiløperen som ble gjenfunnet i Trondheim.

Norges mest kjente helleristning kan ha blitt berget av naziforsker på jakt etter germanernes opphav

Skiløperen Rødøy-mannen var logo for OL på Lillehammer. Men i 2016 ble helleristningen ødelagt. En forsker utsendt av Adolf Hitler og Heinrich Himmler kan nå vise seg å bli redningen for den 5.000 år gamle bergkunsten.

Henriette Storbækken er masterstudent ved universitetet NTNU i Trondheim. Hun har kastet seg over noe nokså spesielt.

– Jeg har prøvd å finne ut hvorfor SS-organisasjonen Ahnenerbe interesserte seg så mye for helleristningene i Norge, forteller hun til forskning.no.

Vi møter Storbækken sammen med flere arkeologer ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Opp fra magasinet på museet får de hentet gipsavstøpningen av den berømte skiløperen i Nordland.

Avstøpningen ble lagd av naziforskeren Herman Wirth i 1936.

Dette fotografiet tok den kjente norske arkeologen Guttorm Gjessing av skiløperen i 1933, like etter at han hadde oppdaget figuren på Rødøya i Alstahaug kommune i Nordland. Legg merke til hornene skiløperen har på hodet.

Tok avstøpninger

– I Norge tok Wirth og kollegene hans i alt 31 slike avstøpninger av helleristninger. Det gjorde de i august 1936. 

– Wirth besøkte blant annet Bardafeltet i Steinkjer og Rødøya i Alstahaug kommune på Helgeland, forteller Storbækken.

– De fikk både hjelp av nordmenn og kritikk fra nordmenn da de kom hit og holdt på med dette før krigen.

Det hører med til historien at forskeren Herman Wirth ikke var god til å holde orden på penger, som leder for en organisasjon som skulle dokumentere germanernes stolte fortid og rasens overlegenhet.

Oppholdet i Norge ble antakelig kortere enn naziforskerne hadde håpet på. 

Bildet viser veggen til museet.
Rødøy-mannen er også logo for Helgeland museum. Her på veggen utenfor museet i Mo i Rana.

Fikk sparken av Hitler

Nazistenes eget forskningsinstitutt Ahnenerbe var direkte underlagt Hitlers fryktede organisasjon SS. 

Men Wirth fikk ganske raskt sparken av SS-sjefen Heinrich Himmler, mye mulig etter at Himmler hadde fått beskjed om dette fra Hitler. Himmler hadde mye sans for Wirth, og de to ble gode venner, men Hitler var antakelig ikke av samme oppfatning. 

Henriette Storbækken har i masteroppgaven sin forsøkt å finne ut mer om hva slags tanker som fantes rundt helleristningene i Norge på 1930-tallet. 

Og hvordan kunne tyske nazister i Norge før krigen drive forskning på denne kunstarven vår fra mange tusen år siden?

Ødelagt i 2016

Figuren av skiløperen på Rødøya i Alstahaug er kanskje 5.000 år gammel.

Helleristningen kan være et av de eldste bildene som finnes av en skiløper.

Er det en skiløper?

  • Eksperter på helleristninger er uenige om «Skiløperen» virkelig er en skiløper.
  • Kanskje er det en stående padler vi ser. Og kanskje er han på jakt etter sel eller andre sjøpattedyr, omtrent som eskimoer har brukt kajakkene sine på Grønland.

Rødøy-mannen inspirerte derfor designprogrammet for Lillehammer-OL i 1994. 

Han har også vært på norske frimerker og mynter.

Men sommeren 2016 ble helleristningen på Rødøya vandalisert. Noen risset over den med en skarp gjenstand. Også andre figurer i nærheten ble ødelagt.

Arkeolog Trine Johnsen i Nordland fylkeskommune kunne overfor NRK konstatere at håpet var ute for å redde det historiske kulturminnet. Det var blitt ødelagt for alltid. 

To mindreårige tilsto ganske raskt hærverket. De fortalte politiet at de gjorde det for at bildene skulle vises bedre.

Bildet viser en gruppe menn som ser på helleristningen.
SS-sjef Heinrich Himmler besøker helleristningene på Ekeberg i Oslo vinteren 1941. Himmler var svært interessert i norsk historie og norsk folkekultur.

Ur-germanerne kom fra det forsvunne Atlantis

I 1935 ble altså forskningsinstituttet Ahnenerbe opprettet av Adolf Hitlers nære allierte, SS-lederen Heinrich Himmler. Og det ble ansett som så viktig for nazistene at det ble lagt direkte innunder Hitlers egen fryktede militærorganisasjon. 

Formålet med Ahnenerbe («forfedrearv») var å finne støtte for og bygge opp under teoriene Himmler, Hitler og flere andre nazister hadde om at det fantes et ur-germansk herrefolk.

Disse ur-germanerne hadde måttet flykte fra det sunkne Atlantis. I stedet hadde de slått seg ned i Norden. Kanskje framfor alt i Norge.

SS-sjef Heinrich Himmler trodde antakelig sterkt på dette. 

Og han fant raskt både en trosfelle og en god venn i den selvlærte nederlandske historikeren Herman Wirth. De to delte en sterk interesse for den germanske forhistorien. 

SS sin forskningsorganisasjon

  • Ideen om det ur-germanske herrefolket ble etter 1933 en integrert del av den nasjonalsosialistiske (nazistiske) verdensanskuelsen.
  • I 1935 ble forskningsinstitusjon Ahnenerbe («forfedrearv») etablert og lagt inn under naziorganisasjonen SS og dens leder Heinrich Himmler. SS hadde også ansvaret for nazistenes konsentrasjonsleirer.
  • Ahnenerbe hadde som hovedmål å fremskaffe arkeologiske, historiske og rasebiologiske beviser for den nordisk-germanske rases overlegenhet. Skandinavia ble utpekt som rasens urhjem. Her fantes rasen fortsatt i sin reneste form, ifølge teorien.
  • En tysk professor i Volkslehre ble sendt til Norge for å sikre at den tyske hæren Wehrmacht ikke skadet norske kulturminner når de satte i gang en rekke byggeprosjekter på norsk jord. Fra professor Hans Schwalm fikk lederne i Berlin også høre klager over den norske befolkningens manglende rasestolthet. Spesielt gjaldt dette flere av de ansatte på Universitetet i Oslo. Han tilskrev dette jødisk infiltrasjon i ledende kretser i Norge.

Kilder: Emberland og Fure (red.): «Jakten på Germania» og Wikipedia

Sånn fikk Wirth over hundre forskere stilt til sin disposisjon. 

Han satte i gang med å planlegge storstilte forskningsekspedisjoner. Målet var å kartlegge ur-germanernes migrasjoner, altså hvor de kunne ha vært. 

For Heinrich Himmler og andre naziledere handlet det også om å finne en fortelling om fortiden som kunne legitimere nazistenes overgrep mot jødene og andre underlegne folkeslag.

Til Tibet og Norge

En godt kjent Ahnenerbe-ekspedisjon gikk til Tibet i 1938/1939. Der håpet nazistene å finne spor etter grupper av opprinnelige ariere (ur-germanere).

Mindre kjent er det at Ahnenerbe også sendte forskningsekspedisjoner til Norge, Sverige og Finland.

Ifølge Wirth hadde det sunkne Atlantis ligget omtrent ved Nordpolen, på en tid da klimaet på jorda var varmt. 

Germanerne i Norden og Tyskland var etterkommere av dette atlantisk-nordiske urfolket.

Hadde overlegen teknologi

For hundretusener av år siden brakte ur-germanerne med seg sin overlegne teknologi og kultur fra dette Atlantis i nord. 

Ifølge teorien delte de den med de innfødte i resten av verden. 

Bildet viser et ark på håndskrift.
«Gave fra Das Ahnenerbe ved professor dr. Hermann Wirth», står det i innberetningen fra 1938 som er blitt funnet hos museet. I margen har noen notert at den kjente arkeologen Guttorm Gjessing bestrider at det er snakk om en skiløper. Han tror det heller er snakk om en båt med en padler.

Slik hadde alle sivilisasjoner på en eller annen måte sprunget ut av «den nordiske rasen». Eller de hadde i det minste latt seg inspirere av dette mytologisk germanske folket fra nord.

Men slik mistet ur-germanerne også sin spesielle storhet, ifølge teorien. 

Med noen folkeslag i verden hadde det gått helt galt. Og den verste motsatsen til den edle rasen fra nord, var jødene, mente de.

Et funn i magasinet

Lene Vestrum Kirkhus og Terje Brattli er begge arkeologer ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

– Da det viste seg at vi hadde en gipsavstøpning som Herman Wirth fikk lagd av skiløperen, i magasinet her på museet, så slo det oss den kan brukes til å berge skiløperen for ettertiden, sier Lene Vestrum til forskning.no.

Denne avstøpningen ble lagd få år etter at skiløperen ble oppdaget i 1933.

– Da hadde ikke figuren rukket å bli utsatt for mye ytre påvirkning. 

– Vi ser helleristningen omtrent slik den framsto, like etter at den var blitt oppdaget. Bergkunst-bildet er tydelig, og huggesporene kommer godt fram.

På dette bildet ser vi Herman Wirth som lager gipsavstøpninger under Ahnenerbe-forskernes ekspedisjon til Tanum i Bohuslän i Sverige i 1935. I Sverige fikk tyskeren kritikk for å skade helleristningene og han ble nektet å gjøre det flere ganger.

Samarbeid mellom NTNU-institutter

Gipsavstøpningen som ble funnet hos Vitenskapsmuseet, gjorde at arkeologene i Trondheim fattet mer interesse for Ahnenerbe og Henrik Wirth. Derfor ble de ekstra begeistret da Henriette Storbækken sa at hun ville skrive en masteroppgave om temaet.

– Nå har vi også samarbeidet med andre institutter her ved NTNU om å skanne gipsavstøpningen. 

– Deretter har vi fått lagd tre kopier av den ekte figuren, alle i hard PVC-plast. Kirkhus forteller at Riksantikvaren har vært med på å finansiere dette.

Prosjektet mener Kirkhus er blitt vellykket. 

Nå kan kopiene av Rødøy-skiløperen brukes til formidling.

Hvordan kom avstøpningen til Trondheim?

Arkeologene i Trondheim er også nysgjerrige på å finne ut mer om hvordan gipsavstøpningen av skiløperen havnet nede i magasinet på deres eget museum.

– Sammen med gipsavstøpningen hører det en innberetning som er blitt notert ned. 

– I den står det at avstøpningen er en gave fra Das Ahnenerbe til museet vårt.

– Men det er fortsatt veldig uklart rundt hvilke omstendigheter gipsavstøpningen kom til Vitenskapsmuseet, påpeker Kirkhus.

Hun advarer derfor mot å spekulere i hvorvidt det var et samarbeid mellom forskere på museet i Trondheim og forskerne i SS-organisasjonen Ahnenerbe, før krigen begynte. Kirkhus peker på at slike spekulasjoner fort kan ende opp som fakta.

Hvordan gipsavstøpningen av Rødøy-skiløperen havnet i kjelleren på Vitenskapsmuseet i Trondheim, er altså fortsatt et mysterium som gjenstår å løse.

Lagde gipsavstøpninger av 31 helleristninger

Wirth og kollegene hans lagde altså til sammen 31 gipsavstøpninger av helleristninger i Norge.

Det hører med til historien at Wirth etter møte med lederen for Oldsaksamlingen i Oslo, professor Anton W. Brøgger, fikk tillatelse til å lage kopiene av helleristninger i Norge. 

Kravet fra Brøgger var at museene rundt om i landet fikk kopier av avstøpningene. Og det kan selvfølgelig være sånn at avstøpningen av Rødøy-mannen havnet i Trondheim. 

Det hører også med til historien at samme Anton W. Brøgger senere ble aktiv i motstanden mot nazistenes okkupasjon av Norge.

I Sverige samlet Ahnenerbe-forskerne 59 avstøpninger og i Danmark 16. 

Alt i alt skal Ahnenerbe-forskerne ha tatt gipsavstøpninger av helleristninger i Skandinavia, tilsvarende en flate på flere hundre kvadratmeter.

Planen var at avstøpningene skulle inngå i en stor nazistisk friluftsutstilling i Berlin om ur-germanerne.

Men utstillingen ble aldri noe av. 

Avstøpningene ble i stedet strengt bevoktet av SS i Berlin. I dag skal 52 av disse avstøpningene finnes lagret hos et lite museum i Østerrike.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

Artikler hos NRK Nordland om hærverket på Rødøy-mannen.

Uniforum: «Ahnenerbe - fra Atlantis til Holocaust», 2007

Terje Emberland og Jorunn Sem Fure (red.): «Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi», Humanist forlag, 2009

Wikipedia om Ahnenerbe og Henrik With

Powered by Labrador CMS