Selv om solcellestrøm er lønnsomt, er det lite vits i å investere i paneler om de ikke fungerer godt i norsk klima. Nå har forskere undersøkt hvor effektive panelene er i snø og regn. (Foto: Sintef)

Hvor godt virker solcellene i kulde, snø og regn?

Til tross for det norske, barske klimaet, virker solcellene godt om vinteren, viser nye forsøk.

Prisen på solceller har i de siste årene falt så kraftig at stadig flere ønsker å investere i solcelleanlegg.

Tradisjonelt har solceller bare vært lønnsomt i land med høye strømpriser, men nå har solcellestrøm blitt konkurransedyktig også i Norge, til tross for at vi har billig strøm fra vannkraft.

– Beregninger viser at det er lønnsomt å investere i solstrøm allerede fra dag én, dersom man bruker all strømmen selv. Det forutsetter at man har et solcelleanlegg på omtrent 5 kWh og at renta holder seg på dagens nivå, sier forskningsleder Eivind Øvrelid i Sintef.

Men selv om det er lønnsomt med solceller i teorien, er det ikke sikkert det fungerer i praksis. For hvordan virker faktisk solcellene i norsk klima? Kan de for eksempel produsere like mye strøm når det snør eller regner?

Det har Øvrelid og kolleger undersøkt. Og funnene er oppløftende:

– Våre forsøk viser at solceller takler nordisk vær og klima godt.

Utsatt for snø, regn og is

For å finne ut hvor avhengige solceller er av klart vær og sol for å produsere strøm, har forskere ved Sintef tatt med seg teknologien inn i et såkalt klimakammer. Her blir alt fra kledninger til vinduer og andre byggematerialer testet for tøffe klimatiske forhold.

Effekten til solcellepanelene ble testet i ulike temperaturer, i lite regn, mye regn, med snø og med isdannelse på panelene.

Fordi klimakammeret har lamper i taket som simulerer solstråling, kan forskere gjøre forsøk med samme stråling, men med ulike typer vær.

Kulde øker effekten – nedbør ingen hindring

Dermed målte forskerne effekten av strømmen som solcellene genererte under de ulike forholdene.

– Resultatene bekreftet det vi har sett før – at panelene fungerer godt i kaldt vær, sier Øvrelid.

For solcellepanel kan de kalde omgivelsene være et gode som holder driftstemperaturen til panelene nede og dermed minsker både varmetap og slitasje.

Det viser seg også at sol og kaldt vær er idelle forhold for solceller. Det er nemlig slik at temperaturen regulerer spenningen, og den øker i kulde. Mengden solstråling avgjør hvor mye strøm cellene lager. Til sammen utgjør disse to faktorene effekten, altså hvor effektive solcellene er.

Det som overrasket forskerne, var at solcellene viste seg å tåle nedbør veldig godt. Forsøk med regn ga positive måleresultater.

– Solstrålene går igjennom vannet, og dette har ingen betydning for innstrålingsmengden, sier Øvrelid. Det samme viste seg da solcellene ble dekket med et lag is.

Forskerne anbefaler å holde solcellepanelene snøfri. – Men for all del ikke skrap isen – det kan ødelegge solcellen, advarer forsker. (Foto: Sintef)

Solkraftverk på Svalbard?

Snø og is som er hvit og legger seg oppå panelene gir derimot en helt klar skyggevirkning. Rådet til solpaneleiere er derfor å holde panelene snøfri. Dersom det danner seg is som ikke er blank, kan det også være lurt å smelte den med litt lunkent vann.

– Men for all del ikke skrap isen – det kan ødelegge solcellen, sier Sintef-forskeren, som også oppfordrer til å gi solceller en real vask et par ganger i året. Både veistøv og sot fra fyring kan faktisk redusere panelenes virkningsgrad.

Nå ønsker solcelleforskerne å få i gang et nytt prosjekt som skal se på solceller som strømkilde på Svalbard. Utfordringen blir å finne en god måte å lagre overskuddsenergien på.

Referanser:

Vartiainen, E. m.fl: The true competitiveness of solar PV - A European Case Study. Rapport fra The European Technology & Innovation Platform Photovoltaics. (2017) [pdf]

Powered by Labrador CMS