Et stoff som finnes i planter brukt i kinesisk medisin, har en slankende effekt på mus. Det vil sannsynligvis ha en effekt på mennesker også, mener dansk forsker.  (Foto: L. Shyamal, Wikimedia Commons)
Et stoff som finnes i planter brukt i kinesisk medisin, har en slankende effekt på mus. Det vil sannsynligvis ha en effekt på mennesker også, mener dansk forsker. (Foto: L. Shyamal, Wikimedia Commons)

Kinesisk medisin inneholder mulig middel mot fedme

Et plantestoff brukt i tradisjonell kinesisk medisin har en slankende effekt, viser ny studie på mus. Det virker trolig på mennesker også, mener dansk forsker. 

Tradisjonell kinesisk medisin

Innen tradisjonell kinesisk medisin mener man at menneskekroppen består av fem elementer – tre, ild, jord, metall og vann.

Målet med en behandling er å opprette en balanse mellom motpolene «yin» og «yang». Da bruker man ofte legeurter som ginseng, rauwolfia og ephedra. Samtidig bruker man akupunktur.

Kilde: Den Store Danske 

Brunt fett

Det brune fettet finnes særlig omkring halsen, kragebeina og mellom skulderbladene. I motsetning til det hvite fettet kan det omsette energi, ikke bare lagre det.

Det brune fettet bruker fett og sukker til å varme opp kroppen.

Kilde: Camilla Scheele 

Berberin

Berberin er et stoff som finnes i bark og røtter fra forskjellige plante- og tresorter. Blant annet berberis og soleiefamilien.  

Kilde: Den Store Danske 

En ny studie, utgitt i det anerkjente tidsskriftet Nature, viser at stoffet berberin, som finnes i flere planter brukt i tradisjonell kinesisk medisin, kan øke fettforbrenningen og energiomsetningen i mus.

Det er sannsynlig at det samme gjelder oss mennesker, mener Camilla Scheele, førsteamanuensis ved Københavns Universitet og Rigshospitalet i Danmark.

– Det er et svært overbevisende og interessant resultat. Stoffet har tidligere blitt brukt på mennesker med diabetes. Så kan nok ha en slankende effekt på mennesker, mener Scheele.

Hun har ikke vært med på å utføre studien.

Brun fett slanker

Forskergruppen fra Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases undersøkte to grupper genmodifiserte mus, som fikk en fettrik kost. Den ene gruppen fikk en dose berberin hver tredje dag. De hadde seks prosent fettmasse etter 25 dager (kontrollgruppen hadde åtte prosent).

Samtidig falt innholdet av fett og sukker i blodet og kroppstemperaturen steg, noe som tyder på økt forbrenning. Dessuten var det såkalt brune fettet mer aktivt.

Aktiveringen av det brune fettet er årsaken til at kroppsvekt og fettmasse ble holdt nede, konkluderer den kinesiske forskergruppen.

Bruk på mennesker

Camilla Scheele mener studien er lovende:

– Resultatet stemmer godt overens med det man vet om det brune fettet i mennesker. Dette vevet bruker fett og sukker i blodet til å danne kroppsvarme. Det er positivt for overvektige personer som har for mye fett og sukker i blodet, noe som øker risikoen for flere alvorlige sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer og diabetes.

– Tidligere studier av berberin, utført på mennesker med type 2-diabetes, har også stabilisert mengden fett og sukker i blodet. Det er imidlertid ikke sikkert at det er det brune fettet som er forklaringen. Uansett viser stoffet lovende egenskaper og virkninger på både mus og mennesker, sier Scheele.

Hun understreker at det kan være vanskelig å overføre resultatene fra musestudier til mennesker.

Inn i blodet

Det nytter imidlertid ikke å spise berberinholdige planter hvis du vil gå ned i vekt, konstaterer Søren Brøgger Christensen, professor i farmakologi ved Københavns Universitet.

– Jeg vet ikke om berberin har en effekt på det brune fettet. Men flere undersøkelser viser at det ikke tas via opp tarmene. Så hvis det skal ha en virkning, må det tas med sprøyte. I det kinesiske forsøket ble stoffet injisert, sier Christensen.

Frys deg til mer brunt fett

Hvis du ikke vil vente på sprøyten med kinesiske urter, kan du aktivere det brune fettet selv ved å holde temperaturen om natten lav, poengterer Camilla Scheele.

– Når hjernen registrerer at kroppstemperaturen faller, så sender den en beskjed til det brune fettet om å gjøre blodfett og blodsukker om til varme. En studie har vist at det er nok å skru ned temperaturen til 19 grader, sier Scheele.

Ironisk nok har overvektige personer mindre brunt fett i kroppen enn andre, påpeker forskeren.

– Det brune fettets primære funksjon er å holde temperaturen oppe, og tynne mennesker har mindre varmeisolering. Man kan også se at vi har mindre brunt fett om sommeren. Så det er ikke nødvendigvis så ille å fryse en gang imellom. Særlig hvis man vil slanke seg, sier Scheele.

Berberin finnes ikke i norske legemidler

Ingvild Austarheim, postdoktor ved Avdeling for farmasøytisk kjemi ved Universitet i Oslo, arbeider med plantemedisin.

Hun forteller at berberinstoffet ikke finnes i legemidler som omsettes i Norge, selv om stoffet har utmerket seg i forebygging og behandling av en rekke sykdommer som leddgikt, slitasjegikt, depresjoner, diabetes, diaré, hjerte-og karsykdommer, infeksjoner og mange typer kreft. 

– De fleste planter som er benyttet i tradisjonell medisin, har ofte svært mange bruksområder, men det at en plante har blitt benyttet som behandling i tradisjonell medisin, betyr ikke at den virkelig kan behandle den sykdommen, påpeker Austarheim.

Berberisplanten (Berberis vulgaris)  er dog definert som et legemiddel, ifølge Urtelisten. Austarheim tror at dette skyldes plantens giftige stoffer, hvis de inntas i større mengde.

– Bruk av berberis i kortere perioder vil alltid gå bra. Leveren vil kvitte seg med berberin, og så lenge leveren fungerer bra, vil jeg tro vi tåler en del selv om det ikke er optimalt.

Bivirkninger

Hun utelukker ikke at det finnes bivirkninger, selv om berberis har blitt benyttet lenge i folkemedisinen.

– Det er viktig å skille mellom tradisjonell og konvensjonell medisin. Leger og farmasøyter har hele tiden plikt på seg til å oppgi bivirkninger for konvensjonell medisin. Et slikt system er veldig dårlig utviklet for tradisjonell medisin.

Austarheim mener at det i tillegg er viktig å ha i bakhodet at vi er evolusjonsmessig er laget for å legge på oss i gode tider, for å sikre overlevelse.

– De siste 100 årene har menneskeheten opplevd en overflod som aldri før har vært tilstede. Men for at vi skal tilpasse oss til den nye tiden, trenger evolusjonen litt mer enn 100 år. Å finne et superlegemiddel mot fedme er derfor ikke enkelt siden det ofte er svært mange mekanismer som er involvert i styring av kroppsmasse, forklarer hun.

Referanse:

Zhiguo Zhang m. fl.:Berberine activates thermogenesis in white and brown adipose tissue, 2014, Nature Communications, doi:10.1038/ncomms6493 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS