Studier har vist at det er bedre å eksponere barn for mat som kan gi allergi, i stedet for å skjerme det fra allergener. Nå endrer amerikanerne sine allergiråd. Science Photo Library/NTB Scanpix

Amerikanerne tenker nytt om barn og allergi

I USA anbefales det nå å gi fire måneder gamle babyer mat som inneholder peanøtter for å unngå allergi. Men de nye norske retningslinjene for spedbarnsernæring anbefaler fortsatt først og fremst pupp til barnet er seks måneder.

Peanøtter kan være livsfarlige for et barn som er allergiske. Likevel kommer det nå nye retningslinjer i USA fra nyttår hvor det anbefales å gi barnet peanøtter allerede fra fire til seks måneders alder.

Bakgrunnen er at det kom en stor studie tidligere i år som viser at barn som fikk peanøtter hadde hele 80 prosent lavere sjanse for å utvikle allergi enn barn som ble holdt helt unna peanøtter.

Den internasjonale forskergruppa bak denne studien fant ut at i snitt 17 prosent av barna som ikke fikk peanøtter, hadde utviklet allergi da de var fem år gamle. Det samme gjaldt bare tre prosent av barna som hadde spist peanøtter.

Også tidligere studier har vist at det er bedre å eksponere barn for mat som kan gi allergi, i stedet for å skjerme det fra allergener, altså de stoffene man kan bli allergisk mot.

Prikktest hos legen først

Allergi mot peanøtter er den vanligste matvareallergien hos barn og ungdom. Noen ganger kan den allergiske reaksjonen være livstruende.

De nye, amerikanske retningslinjene ble nylig presentert på det årlige møtet til American College of Allergy, Asthma and Immunology.

Den amerikanske barnelegen Matthew Greenwatt sier i et intervju til Reuters at det er et stort potensial for å redusere antall tilfeller av peanøttallergi ved å introdusere peanøtter tidlig i barnets liv. Han presiserer at det må gjøres i samarbeid mellom foreldre og helsepersonell.

De mest utsatte barna, de som har alvorlig eksem eller allergi mot egg, bør først få en prikktest først for å se hvor følsomme de er for peanøtter. Prikktesten avgjør om det er foreldre eller legen som bør introdusere matvaren for barnet.

Barn med mild til moderat eksem og barn som ikke har eksem eller allergi bør få matvarer som inneholder peanøtter fra de er rundt seks måneder, ifølge de nye retningslinjene.

Pupp er nok i Norge

Helsedirektoratet har nylig kommet med nye, nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring.

NAAF mener at norske helsemyndigheter bør anbefale at barnet gradvis introduseres for eksempel for vanlig mat, som blant annet inneholder peanøtter, melk og egg, fra fire måneder, sier faglig rådgiver Anna Bistrup. (Foto: NAAF)

Her er rådet fortsatt at det er best å fullamme til barnet er seks måneder.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at de mente at de nye retningslinjene bør ha en tydelig anbefaling om introduksjon av fast føde fra fire måneder, framfor å anbefale fullamming i seks måneder.

– Vi ble ikke hørt på dette. Riktignok har Helsedirektoratet myket opp språket litt i de nye retningslinjene ved å åpne opp for individuell tilpasning fra fire måneder. Vi mener retningslinjene burde vært tydeligere på å anbefale at barnet gradvis introduseres for eksempel for vanlig mat, som blant annet inneholder peanøtter, melk og egg, fra fire måneder, sier faglig rådgiver Anna Bistrup.

Tiden er moden for å tenke nytt

NAAF mener at det nå er en utbredt oppfatning om at tiden nå er moden for å tenke nytt rundt forebyggende strategier for å redusere en urovekkende økning i astma og allergi, både nasjonalt og internasjonalt.

Å gradvis øke toleransen for stoffer som finnes rundt oss, og som vi kan bli allergiske mot, ved å introdusere dem tidlig i livet, blir nå trukket fram som en forebyggende strategi. Ut fra et allergiforebyggende perspektiv er det derfor holdepunkter for å hevde at barnet bør ha smakt på og kunne spise det meste innen seks måneder.

«Det foreligger ikke holdepunkter for å hevde at fullamming lengre enn fire måneder beskytter mot allergisk sykdom og at det derfor ikke medfører noen risiko for allergiutvikling å introdusere fast føde fra fire måneder», skriver de i sin høringsuttalelse.

Ikke nok dokumentasjon

Karin C. Lødrup Carlsen, overlege og forskningsleder ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus, leder en stor studie om astma, allergi og lungesykdommer. Der undersøker forskerne blant annet om det å gi peanøtter til barn fungerer som «medisin» mot peanøttallergi. Resultatene fra denne er foreløpig ikke klar.

Karin C. Lødrup Carlsen mener at den mye omtalte hygienehypotesen stadig får mer støtte, også i denne studien fra Sverige. (Foto: Universitetet i Oslo)

Hun mener derimot at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne gi råd om å gi friske barn peanøtter på et tidlig tidspunkt.

Hun mener at resultatene fra LEAP-studien, som amerikanerne støtter seg til, er spennende. De kan derimot ikke overføres direkte til friske spedbarn, sier hun.

LEAP-studien inkluderer barn som allerede hadde fått allergiske sykdommer som atopisk eksem eller eggallergi.

– Per i dag er slik dokumentasjon ikke tilstrekkelig for å gi råd om å gi peanøtter tidlig til friske barn. Dette undersøkes nå i store, pågående undersøkelser men resultatene er ikke klare før om ett til tre år, sier hun.

– Det er viktig å være varsom før man endrer retningslinjer, og en eventuell endring bør overveies tungt med mulige fordeler og ulemper basert på at tiltakene er tilstrekkelig testet ut på relevante befolkningsgrupper, mener Carlsen.

Powered by Labrador CMS