Krangler om ecstasy

Etter en stor gjennomgang av forskning på ecstasy anbefalte en britisk rådgivende ekspertgruppe å definere stoffet som mindre farlig enn tidligere antatt. Det ville ikke myndighetene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ikke bare MDMA

Illegale stoffer har ingen innholdsdeklarasjon, og det kan være mange ulike stoffer gjemt i pillene som selges som ecstasy.

For eksempel har tester vist at de kan inneholde hallusinogener, amfetamin og metamfetamin (sterkere enn amfetamin), i tillegg til andre oppkvikkende stoffer med forgiftningsrisiko.

Se også informasjon fra Danske sundhetsstyrelsen: Indhold i ”ecstasy” piller og det, der ligner.

Hva er ecstasy/MDMA?

Ecstasy, eller MDMA, gjør at det blir sendt ut kjemiske signaler i hjernen som gir en følelse av velbehag, munterhet og økt intimitet med andre.

De fleste som tar ecstasy, tar også andre stoffer, ofte samtidig, ifølge rapporten The harmful health effects of recreational ecstasy: a systematic review of observational evidence.

Blandingen gjør det vanskelig å skille ut hvilke effekter som skyldes ecstasy, og hvilke effekter som henger sammen med andre stoffer.

Ecstasy blir ofte tatt på nattklubber og fester, og knyttes til mye og langvarig dansing.

Stoffet tas raskt opp i kroppen, og effekten varer i 2-4 timer. MDMA blir som oftest tatt i pilleform.

Den første dokumenterte syntetiseringen av MDMA skjedde i forbindelse med en tysk patentsøknad fra 1912, fra medisinselskapet Merck.

Det finnes ingen dokumentasjon for at stoffet ble testet på mennesker før på 1960-tallet.

På 1970-tallet ble MDMA tatt i bruk av noen helsearbeidere innen psykiatrien på vestkysten av USA. Formålet var å fremme empati, senke forsvarsbarrierer og fremme intimitet mellom mennesker i psykoterapi.

På 1980-tallet ble ecstasy mer vanlig til rekreasjonsbruk. Begrepet ecstasy sto på trykk første gang som referanse til MDMA i 1985.

På 1980- og 1990-tallet var ecstasy nært knyttet til rave-kulturen. Seinere på 1990-tallet ble stoffet mer knyttet til nattklubber, og stoffet har beholdt tilknytningen til dansemusikk.

Sykehusinnleggelser

Det er ikke kjent hvor mange sykehusinnleggelser i Storbritannia som skyldes MDMA.

Data fra de to sykehusene St. Thomas’ hospital og Newcastle hospital indikerer at det kan være snakk om flere tusen i året.

Til sammenligning var det 57 000 registrerte sykehusinnleggelser med alkoholforgiftning i 2006/2007, og 846 med cannabisforgiftning.

Beregninger for alle sykehusinnleggelser hvor alkohol spiller en rolle viser at det er snakk om over 800 000 i året, med over 200 000 innleggelser på grunn av alkoholspesifikke tilstander.

Dødsrisiko ved ecstasybruk

Med tall som antyder at det er rundt 1,2 millioner ecstasybrukere i Storbritannia som spiser rundt 60 millioner piller i året, er risikoen for dødsfall per person og per tablett 1:39 000 og 1:1,8 millioner - hvis alle dødsfall som nevner ecstasy inkluderes.

Dersom man kun ser på dødsfall som bare nevner ecstasy, er de samme risikoene 1:76 000 og 1:3,5 millioner.

Forskerne påpeker imidlertid at det er vanskelig å regne ut risikoen fordi vi mangler kunnskap om forholdet mellom dose og overdoserisiko.

Medieoppslag om ecstasy

En studie av alle stoffrelaterte dødsfall i Storbritannia på 1990-tallet viser at for hvert dødsfall hvor MDMA var involvert, kom det nyhetssaker i avisene.

Dødsfall på grunn av andre stoffer ble ikke på langt nær like ofte rapportert i nyhetene.

Bare ett av 50 dødsfall ble rapportert for diazepam (valium), og for amfetamin ble ett av tre dødsfall meldt i nyhetene.

- Den skjeve rapporteringen om ecstasy mot landskapet av andre stoffrelaterte skader og dødsfall er et virkelig fenomen og kan ha en stor innvirkning på offentlighetens oppfatning, heter det i ACMD-rapporten.

Alkohol som helserisiko

I 2002 laget Verdens helseorganisasjon (WHO) en liste over verdens ti største helserisikoer som det er mulig å forhindre. Her havnet alkohol på fjerdeplass.

Slik ser lista ut:

1. Lav vekt hos barn og mødre

2. Ubeskyttet sex

3. Høyt blodtrykk

4. Alkohol

5. Utrygt vann, sanitære forhold og hygiene

6. Høyt kolesterol

7. Innendørs røyk fra ildsteder med fast brensel

8. Jernmangel

10. Fedme

WHO: Risk factors
BBC: Top health risks identified
WHO: Alcohol

 

Gir ecstasy langvarige skader på helsa?

Den største gjennomgangen av forskning på feltet viser at inntak av ecstasy kan henge sammen med svake minneproblemer og mild depresjon.

Effekten er imidlertid så liten at det er usannsynlig at den medfører dårligere funksjon i dagliglivet.

Samtidig er de fleste av oss kjent med medienes rapporter om akutte skadevirkninger, og om mennesker som har dødd på grunn av ecstasybruk.

De medisinske rapportene om dettte er likevel sprikende, og mediene har hatt for vane å slå opp så å si hvert eneste ecstasy-relatert dødsfall, noe som ikke er tilfelle for andre stoffer.

Britiske forskere konkluderer nå med at ecstasy ikke er så farlig som man har antydet, men politikerne i landet vil ikke nedklassifisere det narkotiske stoffet.

Forskningsgjennomgang

Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) er en bredt sammensatt gruppe på 31 narkotikaeksperter nedsatt for å gi råd til britiske myndigheter.

De har gjennomført en vurdering av bruk og skader forårsaket av ecstasy, eller nærmere bestemt MDMA (3,4-metyléndioksymetamfetamin), som er det relevante kjemiske virkestoffet.

Resultatet er rapporten MDMA (’ecstasy’): A review of its harms and classification under the misuse of drugs act 1971.

Vurderingen er i stor grad basert på den største gjennomgangen noen sinne av forskning på dette feltet, bestilt nettopp av ekspertgruppa ACMD.

En britisk forskergruppe søkte seg frem til tilgjengelige forskningsartikler om temaet (4 394 i alt). De luket ut en del – blant annet artiklene som ikke var på engelsk, eller som manglet informasjon om metode i sammendraget – og satt igjen med 1 217 forskningsartikler som ble gjennomgått.

Resultatene er oppsummert i den 350 sider lange rapporten The harmful health effects of recreational ecstasy: a systematic review of observational evidence.

Anbefalte nedklassifisering

ACMD konkluderte blant annet med å anbefale en nedklassifisering av ecstasy. I Storbritannia klassifiseres narkotiske stoffer i kategoriene A, B og C, basert på hvor skadelige stoffene antas å være.

Klasse A er den mest skadelige, og her finner vi blant annet heroin, kokain, ecstasy og LSD. I klasse B – som middels skadelig – finner vi stoffer som amfetamin, cannabis og kodein. Klasse C skal inneholde de minst skadelige stoffene, og her finner vi anabole steroider, ketamin og GHB.

ACMD mener at de fysiske skadevirkningene på grunn av ecstasy ligger nærmere amfetamin enn heroin og kokain, og at ecstasy hører hjemme i klasse B.

Det er ikke britiske myndigheter, som bestilte gjennomgangen fra ACMD, enige i. Dette har utløst en debatt hvor forskere anklager myndighetene for å ikke lytte til vitenskapen.

Innenriksminister Jacqui Smith la ned veto mot anbefalingene fra sine egne eksperter 11. februar. Alan Campbell i innenriksdepartementet forklarte at myndighetene ikke var klare for å sende et signal til unge mennesker om at ecstasy blir tatt mindre alvorlig.

Dette har provosert professor David Nutt, som ledet arbeidet i ekspertgruppa ACMD.

– Jeg mistenker at de aksepterte vår dokumentasjon, men at de har fattet en politisk avgjørelse om ikke å nedklassifisere, sier han til avisa The Guardian.

Dette er andre gangen Smith velger å overse rådene fra ekspertene i ACMD.

Cannabis ble nedklassifisert til klasse C i 2004, men selv om cannabisrøyking har gått ned i Storbritannia i perioden etterpå, ble denne avgjørelsen reversert nylig, og cannabis ble oppklassifisert igjen.

- Ikke farligere enn å ri på hest

Smith krevde en offentlig beklagelse fra Nutt etter at professoren skrev at det å ta ecstasy ikke er farligere enn å ri på hest, i tidsskriftet Journal of Psychopharmacology.

- Skader fra narkotika kan sammenlignes med skader på andre områder i livet. Det er ikke mye forskjell mellom hesteriding og ecstasy, skrev han.

Hesteriding står for omtrent 10 dødsfall i året i Storbritannia, og er knyttet til mer enn 100 veiulykker.

Nutt mener det kritiske spørsmålet er hvorfor samfunnet tolererer og til og med oppmuntrer visse former for potensielt skadelig oppførsel, men ikke andre, som bruk av narkotiske stoffer.

I Storbritannia er ecstasy knyttet til rundt 30 dødsfall i året, først og fremst på grunn av overoppheting og medfølgende organsvikt, eller på grunn av inntak av for mye vann. Dette henger igjen sammen med koblingen mellom ecstasy og intens dansing.

For mange av disse dødsfallene er det imidlertid også andre stoffer involvert. Det rapporteres rundt 17 dødsfall i året hvor ecstasy er det eneste involverte stoffet.

- Antallet dødsfall er relativt lavt sett i sammenheng med utbredelsen, og er betraktelig lavere enn flere andre stoffer i klasse A, skriver ACMD i sin rapport.

- Og selv om det ikke er noen erstatning for avhold, kan risikoen minimeres ved å følge rådene om å drikke riktig mengde vann, skriver ekspertgruppa.

New Scientist fulgte opp med å sammenligne risikoen ved å ta ecstasy med risikoen ved å spise peanøtter, og sa at flere mennesker dør av akutt peanøttallergi enn av ecstasy hvert år.

Straffes mildere

- Det ville være beklagelig om vi havnet i en situasjon hvor narkotiske stoffer bare kan plasseres i eller flyttes oppover i klassifiseringssystemet av politiske årsaker, men ikke kan flyttes ned uansett dokumentasjon, sier Martin Barnes i den veldedige organisasjonen DrugScope til The Guardian.

- Det er avgjørende at bestemmelsene om straffer for bruk og salg av kontrollerte stoffer er basert på den beste tilgjengelige informasjonen, ellers mister narkolovene troverdighet, spesielt blant unge mennesker, sier Barnes.

Rapporten fra ACMD gjør det klart at ecstasy kan være skadelig, og at bruken av ecstasy er et helseproblem. En halv million mennesker tar ecstasy hvert år i Storbritannia, som har nærmere 61 millioner innbyggere.

Samtidig viser rapporten at politiet behandler ecstasyrelaterte lovbrudd mildere, og prioriterer dette lavere enn lovbrudd knyttet til andre narkotiske stoffer, som heroin og kokain. Mer enn én tredjedel av de som blir tatt med ecstasy får en advarsel.

Selv rettsystemet behandler ecstasylovbrudd mildere.

Mer alvorlig enn amfetamin i Norge

I Norge har vi ikke det samme klassifiseringssystemet som i Storbritannia, men enkelte narkotiske stoffer behandles likevel strengere enn andre.

Mengden og typen narkotisk stoff er viktig for vurderingen av hvor grov en narkotikaforbrytelse er.

- Ecstasy sammenlignes ofte med amfetamin når det gjelder farlighetsgrad. Men vi har også hatt uttalelser om at befatning med ecstasy vurderes som alvorligere enn tilsvarende befatning med amfetamin, sier Asbjørg Lykkjen, politiadvokat ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Hun forklarer at det å være i besittelse av ecstasy straffes med bøter på 3000 kroner for inntil fem tabletter. Ut over dette er det snakk om betinget eller ubetinget fengsel.

- Vi vet at det har vært en utvikling i forhold til det man vet om skadevirkningene av ecstasy på brukeren. Hvis det viser seg at ecstasy ikke er farligere enn amfetamin, vil man nok ta dette til etterretning i Norge også, sier Lykkjen.

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) for 2008 viser at 1,4 prosent av ungdommer fra 15-20 år har prøvd ecstasy en eller annen gang. For Oslo er dette tallet 1,5 prosent, og har gått ned fra 5,7 prosent i år 2000.

I motsetning til amfetamin og kokain, finnes det lite dokumentasjon for langsiktig fysisk ecstasy-avhengighet, selv om det forekommer noen abstinenssymptomer i form av dårlig humør, ifølge ACMD-rapporten.

MDMA er ikke knyttet til mer vold og annen type kriminalitet, i motsetning til enkelte andre stoffer. Det er heller ikke et hallusinogen på samme måte som LSD. Det forårsaker sjelden paranoide følelser eller aggresjon, som er vanlig for amfetamin og kokain.

Referanser:

MDMA (‘ecstasy’): a review of its harms and classification under the Misuse of Drugs Act 1971; Advisory Council on the Misuse of Drugs; British Home Office 2009.

G. Rogers, J. ELston, R. Garside, C. Roome, R. Taylor, P. Younger, A. Zawada og M. Sommerville; The harmful effects of recreational ecstasy: a systematic review of observational evidence; Health Technology Assessment 2009; Vol. 13: No. 6; januar 2009; doi: 10.3310/htal 3060.

DJ Nutt; Equasy – An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms; Journal of Psychopharmacology; 23(1) (2009) 3–5; 10.1177/0269881108099672.

Lenker:

New Scientist: Ecstasy’s long-term effects revealed

New Scientist: Drugs drive politicians out of their minds

The Guardian: Home secretary rejects advice to downgrade ecstasy

The Guardian: Government criticised over refusal to downgrade ecstasy

BBC: Ecstasy ‘not worse than riding’ 

BBC: Drugs adviser criticised by Smith

Telegraph.co.uk: Child drug offenders double as advisors say Ecstasy should be downgraded

UK Home Office: Class A, B and C drugs 

Powered by Labrador CMS