Kjærlighetsdopet, har det blitt kalt. Særlig menn i alderen 20–40 år bruker MDMA. De kommer fra alle samfunnslag.

Flere i Norge dør med MDMA i blodet

Stadig flere bruker stoffet MDMA, som også kalles ecstasy. Samtidig øker antallet som dør med dette stoffet i blodet. Men dør de bare av å bruke det?

Det syntetiske stoffet MDMA aktiverer kroppens belønningssystem. Det gjør deg full av energi, kjærlighet og selvtillit.

Men det kan også gi indre blødninger, kramper og organsvikt.

Dette skrev forskning.no om stoffet i 2018.

Nå har norske forskere sett nærmere på dette mystiske stoffet, som styrker alle følelsene våre og som blant annet nå prøves ut i behandlingen av depresjon. Dette ifølge en artikkel i VG.

Økning i dødsfall

En forskergruppe ved Oslo universitetssykehus har sett på dødsfall som er forbundet med MDMA i Norge, i perioden 2000 til 2019. Disse dataene kommer fra rettslige obduksjoner og er koblet med informasjon fra Dødsårsaksregisteret.

Forskerne har så sammenliknet tallene med antallet pågrepne ruspåvirkede førere i samme periode. Disse har avgitt en blodprøve som viser MDMA i blodet.

Samtidig har forskerne fått data på antall beslag av stoffet hos politi og tollvesen.

De finner at bruken av stoffet har økt i Norge de siste årene, både i tilgjengelighet og bruk. Samtidig dør stadig flere med MDMA i blodet. Beslagene viser at stoffet er renere og sterkere enn tidligere.

Dette skriver de om i en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

De finner at antallet har økt jevnt. I tjueårsperioden de har studert, er til sammen 142 personer døde med MDMA i kroppen. Økningen startet i 2014 og har skjedd parallelt med antall beslag av stoffet.

Obduksjoner og beslag

Det er ikke lenger bare ungdom på ravefester og houseparties som bruker MDMA. I dag brukes stoffet også av en større og mer ressurssterk gruppe.

Dette skrev Anna Sofie Kallevik i en mastergrad i 2018.

Der tok hun for seg endringen i bruken av MDMA over tid. Hun har studert dødsfall og ruspåvirket kjøring i perioden 2000–2017.

Kallevik er også en av forfatterne av artikkelen om studien i Tidsskriftet. Både der og i mastergraden hennes slås det fast at vi trenger mer kunnskap om risikoen ved dette stoffet.

Men hvor farlig er det egentlig?

For hvor farlig er det egentlig å bruke MDMA?

Forskningen er ikke helt entydig her.

Dette diskuterer farmakolog Joakim Frost ved NTNU og St. Olavs Hospital i en annen artikkel Tidsskriftet for Den norske legeforeningen.

– Dersom vi står overfor et betydelig og økende antall dødelige MDMA-forgiftninger i Norge, er det grunn til å rope et varsku, skriver han.

En slik observasjon er oppsiktsvekkende ut fra det vi tidligere vet om stoffet, mener han.

Han viser blant annet til en australsk studie som viser at av 392 MDMA-relaterte dødsfall ble 18 tilskrevet stoffet alene. Dette tilsvarer i gjennomsnitt tre rene MDMA-dødsfall per år i et land med rundt 25 millioner innbyggere, skriver han.

Du kan dø av stoffet

Det er likevel mulig å dø av å bare bruke MDMA. Ifølge danske forskere som er intervjuet av forskning.no i 2018, er det særlig tre farer ved å bruke stoffet:

  • Du kan få en ukontrollert økning i kroppstemperaturen fordi reguleringen av temperaturen i hjernen kan komme ut av kontroll. Konsekvensen er blant annet at det hoper seg opp væske i hjernen.
  • Du kan få nyresvikt fordi det dannes små blodpropper i nyrene.
  • Du kan få blodpropp og indre blødninger fordi det blir skilt ut flere av de stoffene som får blodet til å størkne.

Når tilgang og bruk av et illegalt rusmiddel øker i befolkningen, er det grunn til å gjøre oppmerksom på og advare om dette.

Joakim Frost

Andre stoffer involvert

Studier tyder likevel på at slike alvorlige, livstruende effekter ikke er vanlig, skriver Frost.

Derimot viser studiene at det blir mye mer farlig når andre rusmidler blir tatt samtidig.

Den nye studien fra rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus kan bekrefte dette. De fant ingen tilfeller av dødsfall av MDMA alene. Alle de som døde med MDMA i kroppen, hadde også andre stoffer i blodet da de ble obdusert. Som oftest var det amfetamin og/eller metamfetamin.

Antall saker der det ble påvist fire eller flere stoffer, økte i siste del av tjueårsperioden de har studert.

Vanskelig å avgjøre hva som er hva

Denne kombinasjonen av flere stoffer kan være med på å forklare økningen i antall dødsfall. Det er vanskelig å si hvilket rusmiddel som har hatt mest å si for dødsfallene, mener forskerne.

Ragnhild Jamt sier i en podcast at hun tror at økningen i dødsfall handler om at stoffet har blitt sterkere enn før og at det er mer av stoffet i Norge.

Når tilgang og bruk av et illegalt rusmiddel øker i befolkningen, er det grunn til å gjøre oppmerksom på og advare om dette, skriver Joakim Frost.

Det er imidlertid viktig å skille mellom det som kalles korrelasjon og årsakssammenheng, minner han om i artikkelen.

– At man finner mer MDMA i rettslige obduksjonssaker og kjøresaker i takt med økt tilgjengelighet av stoffet i samfunnet er naturlig, men ikke uten videre ensbetydende med at flere har dødd av forgiftningen av stoffet.

Referanse:

Ragnhild E.J.G. Jamt mfl.: Dødsfall assosiert med MDMA i perioden 2000–19. Tidsskriftet for Den norske legeforening, 19. mai 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS