Få ledd fra innførsel til salg av cannabis

Cannabismarkedet synes å være fleksibelt og har mange ulike miljøer knyttet til seg. Mye tyder på at det er få ledd mellom import og salg til bruker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fleksibiliteten i innførselen av cannabis gjør at det er et marked som har mange ulike miljøer knyttet til seg.

Beregninger av pris tyder på at det bare er ett eller to ledd mellom importører og de som selger hasj til brukerne.

Markedet er tilpasningsdyktig og vil derfor i liten grad påvirkes av at politi eller toll makter å ta en eller flere av de større aktørene.

Dette kommer fram i SIRUS´ rapport om narkotikasituasjonen i Norge for 2009 til EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Den nyeste rapporten har et spesielt fokus på cannabismarkedet og problembruk av metamfetamin.

Cannabismarkedet

Smugling av hasj kombineres ofte med smugling av piller, amfetamin og ecstasy. Det ser derimot ikke ut til å være noen forbindelse mellom heroin- og hasjmarkedet.

I Norge synes innførsel og distribusjon stort sett å være en multietnisk virksomhet. Ofte er smuglerlag sammensatt av personer med både norsk, asiatisk og afrikansk bakgrunn.

Omsetningen på gateplan har derimot blitt dominert av grupper med innvandrerbakgrunn de senere årene.

Metamfetamin

Mesteparten av bruken av amfetaminer synes nå å være metamfetamin. Men kjøperne vet i liten grad hva de inntar.

Bruken av amfetaminer er økende, men økningen har de siste årene vært størst for metamfetamin.

En undersøkelse fra SERAF viser at mesteparten av bruken av amfetaminer nå synes å være metamfetamin. Men kjøperne vet i liten grad hva de inntar.

I følge Kripos ble det i 2009 gjort flere beslag av metamfetamin enn av amfetamin. Den viktigste årsaken til skiftet er nye produsenter og importører i markedet og trolig økt produksjon i de baltiske landene.

Narkotikabruk blant unge

Den siste store undersøkelsen av rusmiddelbruk blant europeiske 15-16 åringer ble gjennomført i 2007 og publisert i 2009.

Tallene viser stabilitet og til dels en nedgang i narkotikabruk sammenlignet med tidligere års undersøkelser. Nedgangen er mest markert i bruken av cannabis.

I 2007 oppga rundt seks prosent av norske 15-16 åringer å ha brukt cannabis noen gang, mens det var ni prosent i 2003, og 12 prosent i 1999.

Det synes å være en klar sammenheng mellom bruk av cannabis og sentralstimulerende midler både blant ungdom og unge voksne.

Med økende antall ganger brukt cannabis var det en klar økning i andelen som også hadde brukt sentralstimulerende stoffer.

Narkotikamarkedet og beslag

For første gang er det gjort beregninger av det sannsynlige årsforbruket av heroin i Norge. I SIRUS´undersøkelse er det anslått at forbruket var cirka 1445 kilo i 2006, mens det i årene 2000-2002 var i overkant av 2000 kilo.

Nedgangen skyldes i all hovedsak en reduksjon i antall problembrukere. Estimatet for 2006 antas også å kunne gjelde for 2007 og 2008.

For perioden 2000-2008 har SIRUS beregnet politiets og tollvesenets samlete beslag av mengde heroin til å utgjøre i gjennomsnitt bare fire prosent av det antatte totalforbruket av heroin i Norge per år.

Referanse

The Drug Situation in Norway 2009. Annual report to the European Monitoring Centre - EMCDDA.
 

Powered by Labrador CMS