En av fire oppgir at de drikker månedlig, som er like mange som sier de drikker sjeldnere enn månedlig.

En av tre drikker alkohol hver uke

En av tre her i landet har drukket alkohol minst én gang i uken det siste året, noe som er om lag på samme nivå som i fjor.

Tall fra SSB viser at 34 prosent av befolkningen i alderen 16 til 79 år har drukket alkohol minst én gang i uken i løpet av de siste tolv månedene. I fjor lå andelen på 36 prosent.

Voksne og eldre drikker hyppigere enn de unge, men ungdommen drikker mer når de først drikker. Det viser undersøkelsen Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

En av fire oppgir at de drikker månedlig, som er like mange som sier de drikker sjeldnere enn månedlig. Samtidig sier 17 prosent at de ikke har drukket alkohol i det hele tatt det siste året.

Menn drikker både oftere og mer enn kvinner. 39 prosent av mennene oppgir at de har drukket alkohol minst en gang i uken, mot 28 prosent av kvinnene. Her er det en svak nedgang fra i fjor, da andelene lå på henholdsvis 42 og 29 prosent.

Omsetningstallene for alkohol viser en nedgang i alkoholsalget i 2022 og nedgangen ser ut til å fortsette også i 2023, ifølge SSB.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS