Blant ektepar som drikker mye eller har forskjellige drikkemønstre, er det større fare for skilsmisse. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Stordrikkende kvinner verst for ekteskapet

Et høyt alkoholforbruk øker risikoen for skilsmisse. Men dersom begge ektefellene er stordrikkere, kan det faktisk til en viss grad virke beskyttende.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

RUSMIDDEL

Forskningsrådets program Rusmiddelforskning (RUSMIDDEL) overordnede mål er å bidra til utvikling av relevant kunnskap om rusmidler med sikte på å redusere rusmiddelproblemer i samfunnet.

Skilsmisse er vanligere blant par med et høyt alkoholforbruk enn par med et lavt forbruk. Men størst fare for ekteskapet er det hvis kvinnen drikker mye, mens mannen har et lavt alkoholforbruk.

– Da er risikoen dobbelt så stor som om situasjonen er omvendt, og overraskende nok også nesten dobbelt så stor som når begge parter drikker mye, sier forsker Fartein Ask Torvik ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Blant ektepar hvor kona drakk mye og mannen bare litt var det 27 prosent som skilte seg i løpet av 15 år, i den omvendte situasjonen 13 prosent.

17 prosent av par med høyt forbruk skilte seg, mot 6 prosent av par hvor begge hadde lavt forbruk. Kun to prosent skilte seg blant par som bestod av to avholdsfolk.

Hvorfor skilles vi?

Torvik har akkurat fullført doktorgraden sin hvor han har forsket på ulike sosiale effekter av alkohol, deriblant på risikoen for skilsmisse.

Rundt halvparten av alle nye ekteskap ender med skilsmisse i Norge.

– Skilsmisse er en stressende opplevelse som kan ha en varig negativ innvirkning på livskvaliteten både for de tidligere ektefellene og barna deres. Derfor er det viktig å identifisere risikofaktorer for skilsmisse, mener Torvik.

Fulgt i 15 år

Halvparten av norske kvinner som drikker mye, har en mann som drikker mye. (Foto: Shutterstock)

I prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådets program for rusmiddelforskning, har Torvik studert nesten 20 000 ektepar fra den første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 1). Den ble gjennomført mellom 1984 og 1986.

I HUNT 1 har begge ektefellene oppgitt om de drakk, hvor ofte de har drukket alkohol de siste 14 dagene, om de da ble beruset og om det har vært perioder tidligere i livet hvor de har drukket for mye.

Ut fra svarene ble alkoholbruken kategorisert som høy, middels, lav eller avholds.

Ved hjelp av Statistisk sentralbyrå har Torvik fulgt ekteparene i rundt 15 år og dermed kunnet se om de skilte seg. I løpet av perioden ble nesten åtte prosent av parene skilt eller separert.

Mer tid sammen

Bare en liten andel av mennene med høyt alkoholforbruk hadde en kone som også drakk mye. Derimot hadde rundt halvparten av kvinnene som drakk mye, en mann som drakk mye.

– Tidligere studier har vist at et høyt alkoholkonsum indikerer en risiko for skilsmisse. Men nesten ingen har sett på samspillet mellom ektepar og i tillegg fulgt dem over tid når det gjelder dette spørsmålet, påpeker Torvik.

Han forteller at det har vært delte meninger om hva som skjer når begge ektefeller har et høyt forbruk. Enkelte har ment at problemet ville bli dobbelt så stort. Andre har tenkt at like barn leker best, og det er nettopp dette Torvik har funnet ut.

– En mulig forklaring kan være at par der begge drikker mye, oftere har like holdninger til drikking og derfor kommer bedre overens enn par hvor bare den ene har et høyt alkoholforbruk. De tilbringer kanskje mer tid sammen, godtar at den andre også drikker mye og krangler mindre om alkohol, sier han.

Hva med personlighet?

Fartein Ask Torvik. (Foto: Elin Fugelsnes)

I studien har Torvik justert for andre faktorer som kan virke inn på risikoen for skilsmisse, som ektefellenes psykiske helse, inntekt, utdanning, yrkesdeltagelse og barn.

Han har imidlertid ikke hatt mulighet til å ta hensyn til deltagernes personlighet.

– Personlighet kan henge tett sammen med både alkoholbruk og hvor tilfreds man er i ekteskapet. Derfor kan det hende at personlighet også til en viss grad påvirker resultatene i denne studien. Det er et spørsmål som kan følges opp i nye studier, sier Torvik.

Referanse:

Torvik m.fl.: Discordant and Concordant Alcohol Use in Spouses as Predictors of Marital Dissolution in the General Population: Results from the Hunt StudyAlcoholism: Clinical and Experimental Research, Article first published online: 5 FEB 2013, doi: 10.1111/acer.12029

Powered by Labrador CMS