Mange rammes av alkoholbruk

Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000 og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge. Det viser de første beregninger som er gjort i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mer enn 130 000 har i løpet av livet opplevd ulike negative konsekvenser av foreldres eller partners alkoholproblemer.

– Negative konsekvenser som nære pårørende av alkoholmisbrukere opplever, varierer både i type, varighet og alvorlighetsgrad, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

– Blant de mulige konsekvensene vi har undersøkt i denne studien, er sjikane, vold og trusler om vold, seksuelle overgrep og uønsket seksuell tilnærming og hærverk, sier Rossow.

Hun har sammen med Inger Synnøve Moan fra SIRUS og Henrik Natvig fra Universitetet i Oslo utarbeidet rapporten.

Psykososiale problemer

– Blant ungdom ser vi at andelen med ulike psykososiale problemer som å bli utsatt for vold, dårlig mental helse og dårlige foreldrerelasjoner, øker med hyppigheten av å se foreldrene beruset.

– Ungdom som så foreldrene beruset flere ganger i uka, hadde 3 – 5 ganger høyere risiko for å få slike problemer sammenlignet med annen ungdom, sier Rossow.

Hun understreker likevel at selv blant dem som ofte opplever at foreldrene er beruset, er det et flertall som ikke rapporterer denne typen problemer.

Ingeborg Rossow.

For første gang

Beregningene i rapporten er gjort på grunnlag av en intervjuundersøkelse blant vel 2000 voksne og en spørreskjemaundersøkelse blant vel 20 000 ungdommer.

Det er første gang det er gjort beregninger i Norge av hvor mange nære pårørende det er til alkoholmisbrukere og hvilke negative konsekvenser de opplever.

Intervaller

– Det ville være misvisende å lage et enkelt anslag over antall barn og partnere som berøres. Vi har derfor angitt intervaller som antyder i hvilket størrelsesområde antallet trolig befinner seg.

– Dette henger sammen med at det ikke er noen klare skiller mellom alkoholmisbrukere og andre alkoholbrukere, sier Rossow.

Forsømt forskningsområde

Rossow peker på at alkoholbrukets konsekvenser for nære pårørende er et forsømt forskningsområde:

– Vår gjennomgang av forskningslitteraturen viser at det åpenbart er behov for mer forskning om norske forhold. Det er også viktig å bidra til den internasjonale kunnskapen om dette feltet.

Referanse:

Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Henrik Natvig: Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de? SIRUS-rapport 9/2009.

Powered by Labrador CMS