Amerikanske forskere har tatt bilder av hjernen til alkoholavhengige etter de sluttet og drikke og fant positive forandringer.
Amerikanske forskere har tatt bilder av hjernen til alkoholavhengige etter de sluttet og drikke og fant positive forandringer.

Hjernen forandret seg da alkoholavhengige sluttet å drikke 

Over uker og måneder så forskere at hjernebarken ble tykkere. 

Forskning har tidligere vist at det å drikke mye alkohol har sammenheng med tynnere hjernebark. 

I en ny studie har amerikanske forskere tatt bilde av hjernen til personer med alkoholproblemer etter at de sluttet å drikke. 

Det viste seg at tynningen av hjernebarken kan fikses. Over uker og måneder så forskerne at hjernebarken ble tykkere.

– Interessant

Hjernebarken er det ytre laget av hjernen vår. Det er omtrent tre til fem millimeter tykt, forteller Christian Krog Tamnes. Han er professor og hjerneforsker ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Han har ikke vært med på den nye studien. 

I hjernebarken ligger cellekroppen til mange av hjernecellene våre. Cellekroppen er «hodet» til cellen, i tillegg har de utløpere for å kommunisere med andre celler. 

– Det er gjort store studier som viser at personer med alkoholavhengighet i gjennomsnitt har noe tynnere hjernebark, sier Tamnes. 

Det er interessant at forskerne bak den nye studien fant at hjernebarken ble tykkere over tid, sier Tamnes.

– Spesielt fordi vi vet at hjernebarken vanligvis blir tynnere med alderen. Her viser de den motsatte effekten over tid. 

Økning i mange hjerneområder

Forskerne tok bilder av hjernen til folk med alkoholavhengighet rett etter at de hadde sluttet å drikke, og så én måned og sju måneder senere. 

68 deltakere fikk tatt de første bildene av hjernen, mens 40 stykker gjennomførte den siste undersøkelsen etter sju måneder med avhold. 

Forskerne sammenlignet også med en gruppe som ikke hadde hatt problemer med alkohol. 

Forskerne så på tykkelsen på hjernebarken i 34 områder av hjernen. 

Etter sju måneder hadde hjernebarken blitt tykkere i mange områder av hjernen hos de tidligere alkoholavhengige.

Økningen i tykkelse skjedde raskest over den første måneden.

Sammenlignet gruppene

Etter sju måneder var hjernebarken til de tidligere alkoholavhengige statistisk lik kontrollgruppen, skriver forskerne i oppsummeringen. 

Dette funnet er Tamnes mer skeptisk til. 

Han sier at det ikke nødvendigvis handler om likhet, men om at forskerne ikke finner noen forskjell mellom gruppene. Det kan også skyldes at gruppene som er undersøkt, er for små.

– Det er mer et fravær av forskjell de fant. 

Tamnes påpeker også at en generell svakhet ved studien er at det er nokså få deltakere. 

Christian Krog Tamnes er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Christian Krog Tamnes er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hvorfor ble hjernebarken tykkere? 

Tykkelsen på hjernebarken bestemmes av mange ting, forteller Tamnes.

Antallet og størrelsen på hjerneceller, antall kontaktpunkter mellom cellene, og mengden myelin er med på å avgjøre hvor tykk hjernebarken er. 

Myelin er et fettholdig stoff som ligger rundt nervefibre og gjør at signaler kan sendes raskere og mer presist. 

– Det er også andre ting som påvirker tykkelsen på hjernebarken, som ernæring, hydrering og søvnkvalitet, sier Tamnes.

Akkurat hva som gjorde at hjernebarken ble tykkere over tid hos deltakerne, er ikke klart. 

– En begrensing i denne studien er at vi ikke kan vite om økningen i tykkelse skyldes det at de har sluttet å drikke i seg selv. 

Det kan være andre ting i livene deres som har endret seg, som matvaner, søvn og fysisk aktivitet, påpeker Tamnes.

Skarpere i hodet?

En tykkere hjernebark er blant annet forbundet med det å huske, lære, løse problemer, kommunisere, ta beslutninger og mer.

Forskerne bak den nye studien har ikke undersøkt om den økte tykkelsen på hjernebarken hadde noen positiv effekt på disse tingene. 

– Det hadde vært interessant om de hadde fulgt opp og undersøkt dette, sier Tamnes.

Flere ting spiller inn

Resultatene i den nye studien betyr ikke nødvendigvis at folk som har et vanlig drikkemønster, får tykkere hjernebark om de slutter.

Det sier en av forskerne bak studien, Timothy Durazzo, professor ved Stanford University School of Medicine til Vice. 

Deltakerne i studien drakk i gjennomsnitt 13 enheter om dagen de siste 12 måneder før de deltok i studien. 

Det er ikke sannsynlig at moderat drikking vil føre til skade på hjernestruktur og kognitive funksjoner, forteller Durazzo. Tynningen av hjernebarken skjer ikke bare på grunn av alkoholen. 

Høyt blodtrykk, diabetes og røyking, kan uavhengig bidra til eller forverre skaden på hjernen og svekke kognitive funksjoner sammen med alkoholmisbruk, sier han.  

– Dårlig kosthold, søvn og mangel på mosjon kan også bidra, sier Durazzo.

– Effektiv behandling av slike samtidige tilstander, og forbedret ernæring, søvn og trening kan forbedre kort- og langsiktig tilfrisking av hjernebiologi og andre organsystemer ved avhold. 

Referanse: 

Timothy C. Durazzo, Lauren H. Stephens & Dieter J. Meyerhoff: «Regional cortical thickness recovery with extended abstinence after treatment in those with alcohol use disorder», Alcohol, 30. august 2023. Sammendrag. 

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS