For å unngå bivirkninger som avhengighet, bør forbruket av medisinsk cannabis styres av en lege, mener forsker.
For å unngå bivirkninger som avhengighet, bør forbruket av medisinsk cannabis styres av en lege, mener forsker.

Selvmedisinering med cannabis førte til avhengighet i omdiskutert forsøk

Det har vært fritt fram for deltakerne, mener dansk forsker, som er kritisk til studien.

Hva er fordeler og ulemper med medisinsk cannabis for voksne som sliter med angst, depresjon, smerter eller søvnløshet?

Det har amerikanske forskere undersøkt ved å følge 186 deltakere over tre år. Forskningen er publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Og det viser seg at det er en alvorlig risiko: avhengighet.

Det var dessuten ingen bedring av symptomene: verken angst, depresjon eller smerter. Imidlertid rapporterte deltakerne bedre søvnkvalitet.

– Det er en relevant studie, sier Kristina Bacher Svendsen, overlege ved Aarhus universitetshospital og førsteamanuensis ved Institut for klinisk medicin ved Aarhus universitet.

– I USA har man tidligere opplevd store problemer med avhengighet ved bruk av tramadol mot smerter. Studien kan gi viktig kunnskap om risikoen for avhengighet ved medisinsk bruk av cannabis.

Men det er ikke overraskende at det har hatt en bivirkning i form av avhengighet – også kalt «cannabis use disorder» (CUD).

Om studien

  • Studien er foretatt i Boston og omegn i perioden 1. juli 2017-31. juli 2020.
  • Deltakerne var voksne i alderen 18–65 år med smerter, søvnløshet, angst og depresjon.
  • I analysen inngår 105 pasienter som fikk skrevet ut medisinsk cannabis og 81 pasienter som ventet på denne behandlingen (kontrollgruppe). Pasientene bestemte selv hvilke produkter de skulle behandles med og i hvilken dose.
  • Det viktigste funnet er risiko for avhengighet. Men forskerne nevner også at de ikke ser noen effekt på smerter, angst og depresjon. Det er bare en god effekt på søvn.

Kilde: JAMA

Det mener Peter Christian Leutscher, forskningssjef, professor og overlege ved Center for klinisk forskning under Aalborg universitet.

– Det gir seg selv at det er en betydelig risiko. Det er derfor den danske forsøksordningen vil utføres på en annen måte. Cannabis bør skrives ut av legen under veiledning til pasienten, sier han.

Fører til avhengighet

Deltakerne i studien er pasienter som ba om medisinsk cannabis mot angst, depresjon, kroniske smerter eller søvnproblemer.

En loddtrekning har avgjort om de enten har fått tildelt et kort som lar dem hente ut medisinsk cannabis eller havnet på venteliste.

Etter tolv uker vurderes effekten på de lidelsene de søker lindring for.

Ifølge Peter Christian Leutscher viste risikoen for avhengighet seg å være betydelig.

– Men det er forutsigbart når pasientene er overlatt til seg selv, mener Leutscher.

Kritikk: Fritt fram

Vi kan altså bruke studien til å lære mer om konsekvensene av selvmedisinering med medisinsk cannabis og at det altså kan føre til avhengighet, mener Peter Christian Leutscher.

Men han er kritisk til studien. Av flere grunner.

– Det høres ut som om deltakerne har vært overlatt til seg selv, at de selv kunne bestemme seg for hvor mye de ville ha, sier han.

Og deltakerne har ikke de faglige forutsetningene for det.

– Behandling med cannabis krever medisinsk kunnskap og kan ikke overlates til pasienten selv. Det gir betydelig risiko for avhengighet og bivirkninger, sier han.

THC og CBD

THC og CBD er de aktive komponentene i cannabis.

THC er det som fører til rus. Det kan ha effekt på visse typer av smerter (nervesmerter), kramper, spasmer, kvalme, oppkast og dårlig appetitt.

CBD kan motvirke at du blir ruset av THC, men kan også forverre den svekkelsen av hukommelse og konsentrasjon som THC har. CBD kan dessuten stimulere kroppens immunsystem og ha anitinflammatorisk samt krampestillende effekt.


Kilde: sundhed.dk

Også Lars Arendt-Nielsen, professor ved Institut for medicin og sundhedsteknologi ved Aalborg universitet, kritiserer studien.

– Det er ikke kontrollert for de dosene de har tatt. Og dataene var selvrapporterte. Samtidig inkluderer ikke studien placebo-behandling som man kunne sammenligne dataene med, sier han.

I tillegg beskriver ikke studien om cannabis-produktene er CBD og/eller THC.

– Det er viktig å vite om det er snakk om THC-dominerte produkter. Det vil være uklokt å bruke det ved depresjon og angst, sier Peter Christian Leutscher.

– Ved psykiatriske lidelser bør man holde seg unna cannabis som inneholder store mengder THC. For det er angstframkallende.

Det har vært forsket lite på effekten av medisinsk cannabis på psykiske lidelser, mener Kristina Bacher Svendsen.

– Effekten av cannabis mot angst og depresjon har vi ikke mye kunnskap om. Man har vært tilbakeholden med cannabis ved psykiatriske diagnoser fordi man er redd for bivirkninger, inkludert forverring av psykiske symptomer. Dette er pasienter som er spesielt sårbare, så det er viktig å være ekstra oppmerksom, sier hun.

Gjelder i USA

Ifølge Kristina Bacher Svendsen gir studien bare et bilde av situasjonen i USA – og vi kan altså ikke bruke det i en dansk kontekst.

– I Danmark kan du ikke få utlevert et kort slik at du selv kan bestemme hvor mye og hvilken type av medisinsk cannabis du vil behandles med. Det blir skrevet ut av en lege, sier hun.

– Ja, det er relevant i en amerikansk kontekst, men vi ville aldri gjøre det i Danmark, sier Peter Christian Leutscher.

– Det er vanskelig å se hvordan resultatene fra studien kan brukes i en dansk kontekst. Dessuten er det et viktig grunnprinsipp at produktene skal skrives ut av en lege med tett kontroll av pasientene når det gjelder bivirkninger og risiko for misbruk.

Referanse:

Jodi M. Gilman mfl.: Effect of Medical Marijuana Card Ownership on Pain, Insomnia, and Affective Disorder Symptoms in Adults. JAMA Network Open, 2022. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.2106

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS