Det viktigste grunnlaget for et sterkt skjelett, legges i ungdomsårene. Derfor er det viktig at tenåringer spiser nok grønnsaker, fullkorns- og melkeprodukter. (Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB SCANPIX)

Viktigst å spise kalsium tidlig i tenårene

Langt over halvparten av unge norske jenter får ikke i seg nok kalsium. Ny studie viser at jo tidligere i tenårene du får i deg næringsstoffet, jo bedre beinhelse får du. 

Osteoporose

Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før.

Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager.

Noen har høyere risiko enn andre. Arv og gener har stor betydning. Kvinner rammes oftere enn menn og sjelden før 55-årsalderen.

Rammer hele skjelettet, men du får ingen symptomer før osteoporotiske brudd er et faktum. Problemet er at du allerede kan ha mistet mye av benvevet før det oppstår et brudd.

Kilde: Norsk osteoporoseforbund

Nordmenn ligger på verdenstoppen i forekomsten av osteoporose, og antall osteoporotiske brudd per år. Fagfolk antar at én av to kvinner og én av fem menn over 50 år opplever et brudd som følge av osteoporose i løpet av livet. 

Forekomsten av osteoporose i Norge er i dag økende og blir betegnet som den skjulte kvinnesykdommen.

20. oktober er verdens osteoporosedag, som i år er viet temaet ernæring, kosthold og mosjon. Ungdom er i så måte en viktig målgruppe.  

En ny studie blant australske ungdommer viser nemlig at tenåringer med høyt inntak av protein, kalsium og kalium fra fullkornsprodukter, grønnsaker og melkeprodukter, hadde høyere bentetthet og økt innhold av mineraler i skjelettet ved 20 års alder, sammenlignet med jevnaldrende ungdommer med lavere inntak av kalsium og kalium. Studien viser også at næringsinntaket trolig spiller en større rolle for skjelettet tidlig i tenårene, enn senere. 

Må starte tidlig

Den australske undersøkelsen bygger på informasjon samlet inn om kostholdet til 1024 ungdommer i alderen 14 og 17 år. Forskerne sammenlignet informasjonen med ulike tegn på god beinhelse da ungdommene ble 20 år.

14-åringer med høyt inntak av protein, kalsium og kalium ble sammenlignet med jevnaldrende som fikk i seg mye protein, men mindre kalsium og kalium, hvor kostholdet var dominert av kjøtt, fjærkre, fisk og egg. Resultatet viste at 14-åringer i den første gruppen oppnådde bedre bentetthet og hadde et høyere innhold av mineraler i skjelettet ved 20 års alder.

Da forskerne gjorde en tilsvarende sammenligning på 17-åringene, fant de i midlertid ikke den samme trenden. Forskerne tror resultatene tyder på at næringsinntaket tidlig i tenårene kan være av større betydning for utvikling av god beinhelse, enn det har senere i tenårene. Da er det ifølge forskerne kanskje andre faktorer som spiller en større rolle.

Å være fysisk aktiv og å få i seg tilstrekkelig med kalsium sammen med vitamin D i ung alder, kan mulig bidra til å få ned tallene på osteoporose i Norge, mener fagfolk.

Bygger mer enn den bryter ned

Det viktigste grunnlaget for å danne et sterkt skjelett og dermed forebygge osteoporose skjer frem til vi er 25 til 30 år.

I denne perioden bygger kroppen mer skjelett enn det den bryter ned. Rett før puberteten er det et par år hvor skjelettet har en ekstra stor evne til å øke i styrke. Disse årene blir kalt mulighetens vindu.

På dette tidspunktet kan så mye som 26 prosent av skjelettet bygges, noe som er nok til å dekke det tilsvarende tapet av benmasse som skjer fra vi er 30 til 90 år.

– Bekymringsfullt

Tall fra de landsdekkende kostholdsundersøkelsene (Ungkost og Norkost 3) viser at 70 prosent av jenter på 13 år ikke får i seg nok kalsium. 

15 prosent av jenter på 13 år får i seg under halvparten av det daglig anbefalte inntaket. Blant voksne er det også tydelige forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper for inntak av kalsium, og kvinnene får minst. Det er spesielt de yngre kvinnene dette gjelder, og 14 prosent i alderen 18 til 29 år inntar under halvparten av det som er anbefalt.

– Dette er bekymringsfullt ettersom vi vet at kalsium, sammen med vitamin D og fysisk aktivitet, styrker skjelettet, sier klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen i Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Sammensatt sykdomsbilde

Det er mange faktorer som påvirker risikoen for benskjørhet. Flere av dem kan vi ikke påvirke, som gener, kjønn og levealder. Men, det er mye vi kan gjøre for å forebygge denne sykdommen. Fysisk aktivitet, vekt, røyking, alkohol og kosthold er eksempler på det.

– Studier har vist at dersom vi får i oss nok kalsium, vitamin D under mulighetens vindu, kan benmassen maksimeres. Dette er vesentlig for å danne et sterkt skjelett, sier Helland-Kigen.

Referanse:

E. H. van den Hooven, mfl. Identification of a dietary pattern prospectively associated with bone mass in Australian young adults. The American journal of clinical nutrition, september 2015 ajcn110502. Sammendrag.

Nina C. Øverby og Lene Frost Andersen. UNGKOST-2000 Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.-og 8. klasse i Norge, Sosial- og helsedirektoratet, 2002.

Torunn Holm Totland, mfl. Norkost 3, En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, Helsedirektoratet 2010-2011.

Powered by Labrador CMS