D-vitamin kan bremse MS

Lite vitamin D ser ut til å ha gitt raskere utvikling av sykdom hos pasienter med nervesykdommen multippel sklerose.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Multippel sklerose (MS):

Multippel sklerose (MS) er en kronisk nervesykdom som rammer hjernen og ryggmargen.

Sykdommen fører til betennelser i det isolerende myelinlaget rundt nervecellene. Dette kan igjen gi en rekke ulike symptomer, alt etter hvor betennelsene sitter. De vanligste symptomene er nedsatt førlighet, dårlig syn, lammelser og koordinasjonsvansker.

Sykdomsforløpet varierer sterkt fra person til person. Noen opplever etter hvert betydelig grad av uførhet, mens andre er nesten uberørt.

Sykdommen rammer dobbelt så mange kvinner som menn og de fleste får diagnosen når de er mellom 20 og 40 år. Rundt 250 nordmenn får diagnosen MS hvert år. Omtrent 7 500 mennesker lever med sykdommen i Norge, og på verdensbasis er tallet over to millioner.

MS er vanligst i den vestlige verden og forekomsten øker jo lenger bort fra ekvator man kommer.

MS kan foreløpig ikke helbredes, men det finnes ulike typer behandling som kan lindre symptomer. I de siste tiårene har det også kommet flere varianter av medisiner som kan bremse utviklinga av sykdommen.

Forskere har lenge trodd at MS og D-vitaminer henger sammen på en eller annen måte. Tidligere undersøkelser har antydet at lave nivåer av vitamin D både er koblet til økt risiko for å få nervesykdommen, og høyere risiko for en mer negativ sykdomsutvikling.

Men mange av disse studiene har inkludert pasienter som har levd med MS lenge. Dermed har det vært vanskelig å si hva som fører til hva.

Er det vitaminet som påvirker sykdommen? Eller er det sykdommen som gir vitaminmangel? Det er for eksempel ganske sannsynlig at en pasient med mer alvorlig sykdom vil være mindre ute i sola enn de friskere pasientene.

Men nå kommer resultatene fra en studie som har fulgt en stor gruppe pasienter fra første mistanker om sykdommen og i fem år framover.

Og forskernes konklusjon er som følger: D-vitamin ser ut til å ha en sterk dempende effekt på utviklinga av sykdommen.

- Våre resultater antyder at det å identifisere og korrigere vitamin D-mangel spiller en viktig rolle i tidlig behandling av MS, skriver forskerne i siste utgave av JAMA.

Ferske MS-pasienter

Det er professor Alberto Ascherio ved Harvard School of Public Health og en gjeng kollegaer som har gjennomført studien.

De har sett på sammenhengen mellom D-vitaminer og sykdom hos 465 MS-pasienter fra 18 ulike land. Denne gruppa var egentlig deltagere i en annen studie som evaluerte effektiviteten av en medisin som bremser utviklinga av MS.

Målet med undersøkelsen var å finne ut om tidlig behandlingsstart er viktig for best å bremse sykdomsutviklinga. Derfor fulgte studien mennesker fra de nettopp hadde fått de første tegnene som kunne tyde på MS.

Men i de to første årene ble også nivåene av vitamin D målt med jevne mellomrom. Og da forskerne sammenlignet disse målingene med utviklinga av sykdommen over de neste åra, så de altså en sterk sammenheng:

Mennesker med et normalt vitamin D-nivå hadde betydelig lavere risiko for skader i hjernen og også lavere risiko for økt uførhet. 

Vet ikke ideelt nivå

- Siden lave vitamin D-nivåer er vanlig, og lett og trygt kan økes med tilskudd, kan disse funnene bidra til bedre utfall for mange MS-pasienter, sier Ascherio i en pressemelding.

Forskerne understreker likevel at mye fortsatt er ukjent i historien om D-vitamin og MS. Vi vet for eksempel ikke hva som er det ideelle nivået av vitaminet. Kunne pasientene fått en ytterligere effekt av vitaminnivåer som er høyere enn de relativt beskjedne grensene for «tilfredsstillende nivå» som ble brukt i undersøkelsen?

Siden alle pasientene i studien også etter hvert brukte bremsemedisinene, vet vi heller ikke hvordan D-vitamin virker uten dette medikamentet.

Det gjenstår også å finne ut om nivåene av vitamin D er like viktig lenger ute i sykdomsforløpet.

Likevel oppfordrer forskerne allerede i pressemeldinga: Sjekk og behandling av D-vitaminmangel bør bli en del av standardbehandlinga for nylig diagnostiserte MS-pasienter.

Referanse:

A. Ascherio, Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and Progression, JAMA Neurology, 20. januar 2014.

Powered by Labrador CMS