Mange eldre kan ha lave nivåer av D-vitamin, også i Norge. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Alzheimer koblet til mangel på D-vitamin

Eldre som hadde lave nivåer av D-vitamin i kroppen, utviklet demens mye raskere.

I de siste åra har flere undersøkelser pekt mot at demens og D-vitaminer henger sammen. På en eller annen måte.

I 2014 kom for eksempel en studie som viste at eldre med lite D-vitamin i blodet hadde vesentlig høyere risiko for å utvikle demens og Alzheimers sykdom enn gjennomsnittet.

Og nå har det altså kommet en ny undersøkelse som bekrefter denne sammenhengen.

Undersøkte demens og D-vitamin

Joshua W. Miller fra Rutgers University og kollegaene hans har fulgt en gruppe på 382 eldre over flere år. Det var både friske og mennesker med demens i gruppa.

Deltagerne var inne til årlige kontroller, hvor forskerne målte både D-vitaminnivåene og hvordan det stod til i toppen. Miller og Co. intervjuet også mennesker som kjente deltagerne, for å få et inntrykk av hvordan de fungerte i dagliglivet.

Og nå får vi altså vite hvordan det gikk med disse folkene, etter omtrent fem år.

Det er flere ting å merke seg ved.

Mange manglet vitaminer

Først av alt viste det seg at over halvparten av deltagerne hadde D-vitaminmangel eller lave D-vitaminnivåer. Resultatene viste også at latinamerikanere og afroamerikanere hadde spesielt lite av vitaminet.

Denne studien var gjort på amerikanere, men tall fra Norge viser at dette kan være et problem her også. I Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 står det:

«Utilfredsstillende vitamin D-status er påvist blant eldre og blant enkelte innvandrergrupper, og mange nordmenn har lave vitamin D-nivå i vinterhalvåret.»

Dermed kan også de videre resultatene fra Millers undersøkelse også være relevant her i landet. Det viste seg nemlig at deltagerne som allerede var demente, hadde gjennomsnittlig enda lavere nivåer av D-vitamin enn de andre.  

Og ettersom tida gikk, ble det også klart at utviklinga var dårligere for deltagerne som hadde lite av vitaminet. Disse menneskene ble vesentlig raskere reduserte når det gjaldt hukommelse for hendelser og tankemessig kontroll – nettopp to av kjennetegnene på alzheimer.

Vet ikke om mangel gir demens

I en pressemelding fra University of California lar Miller seg friste til å anbefale eldre å vurdere D-vitamin-tilskudd, ut fra en tanke om at det neppe kan skade.

Men selve forskningsartikkelen, som nylig ble publisert i JAMA Neurology, presiserer at vi fortsatt ikke vet om vitaminer ville virke forebyggende mot demens.

Grunnene til denne usikkerheten er de samme som det britiske helsevesenet (NHS) påpekte i forbindelse med undersøkelsen fra 2014:

Studien kan ikke si om det er mangel på D-vitaminer som faktisk gir demenssykdom.

Det kan for eksempel hende at andre risikofaktorer for demens – som usunt kosthold, lite fysisk aktivitet og generelt dårlig helse – også gir større risiko for D-vitaminmangel. I så fall vil ikke et vitamintilskudd hjelpe noe særlig.

Anbefaler eldre i Norge å ta tilskudd

Dermed kan forskerne foreløpig bare anbefale mer forskning. Eller mer spesifikt, kliniske studier der man gir D-vitamintilskudd til eldre med vitaminmangel og ser hva som skjer med dem.

Og i mellomtida er det vel greit for eldre her hjemme å forholde seg til de anbefalingene som faktisk finnes rundt vitaminer.

Undersøkelser har altså vist at det står dårlig til med D-vitaminnivåene hos en del eldre i Norge. Og i Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold står det at eldre og folk som er lite ute i sola bør ta tilskudd med D-vitamin.

Referanse:

Joshua W. Miller mfl: Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults, JAMA Neurology, september 2015, doi:10.1001/jamaneurol.2015.2115.

Powered by Labrador CMS