Samarbeid ga konkurransekraft

To norske høyteknologibedrifter tok sjansen på å samarbeide om å utnytte hverandres kompetanse bedre. Det gav uttelling. – Halverte produksjonskostnader, bedre ytelse og kortere utviklingstid, konstaterer Fahad Awaleh i sin doktorgradsavhandling fra BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske høyteknologibedrifter går sammen om å arbeide smartere. Det gir økt konkurransekraft.

Elektronikkindustrien har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Sterk markedsvekst og økt globalisering har bidratt til å forandre spillereglene.

Dette har ført til skjerpet internasjonal konkurranse for norske høyteknologiske eksportbedrifter.

De opererer i en verden preget av hyppige oppkjøp av bedrifter og sammenslåinger til større enheter.

Det er også blitt stadig vanligere å sette ut hele eller deler av produksjonen (outsourcing) til lavkostland.

Ofte har de internasjonale konkurrentene betydelige fordeler knyttet til tilgang på billig arbeidskraft og generelt gunstigere lokale rammebetingelser.

Nøkkelen til økt konkurransekraft

Hvordan i all verden skal norske høyteknologibedrifter møte den stadig økende konkurransen fra globale og internasjonale aktører? spør Fahad Awaleh i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge Awaleh ligger nøkkelen til økt konkurransekraft i å finne frem til smartere måter å håndtere logistikk og innkjøp i prosessen med å utvikle og produsere nye produkter.

Disse kostnadene kan utgjøre så mye som 70-80 prosent av de totale produksjonskostnadene.

- Produktutviklere og produsenter må komme opp med løsninger som gir et vinnende design og teknologisk snitt, og samtidig ha tilstrekkelig kontroll over produksjonskostnadene, fremholder Fahad Awaleh.

Dette kan norske høyteknologiske bedrifter og kompetansevirksomheter få til gjennom å se med nye øyne på hvordan de samarbeider som kunder og leverandører.

Verdiskapende samarbeid

Fahad Awaleh har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert bedriftssamarbeid.

Fahad Awaleh har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI gjennomført en studie av samarbeidsprosjekter mellom Kongsberg Defence and Communication og Kitron, som er to ledende norske elektronikkbedrifter.

Kongsberg Defence and Communication og Kitron har gjennom flere år samarbeidet om å utvikle og produsere radioer og avansert kommunikasjonsutstyr. Kongsbergbedriften utvikler nye produktkonsepter mens Kitron står for produksjonen.

De to bedriftene etablerte et samarbeidsprosjekt der de begge var innstilt på å gjennomføre radikale endringer i måten de samarbeidet om utvikling og produksjon av nye produkter.

- Det er slett ingen spøk å ta et oppgjør med godt innarbeidede måter å jobbe sammen på. Det krever at man utfordrer hverandres kompetanse, nullstiller oppfatninger av hverandre og viser hverandre åpenhet og tillit, ifølge Awaleh.

- Målet var å utnytte hverandres kompetanse på best mulig måte, sier Awaleh.

Billigere, raskere og bedre produkter

BI-forskeren fulgte de to bedriftens bestrebelser på å jobbe sammen på nye måter gjennom en tidsperiode på fire år.

Awaleh viser hvordan partene over tid klarte å utvikle en felles strategi for å utvikle relasjonen og samarbeidet i en retning som gjorde begge parter godt rustet til å nå både deres individuelle og felles mål på samme tid.

Bedriftene tok sjansen på å teste ut nye samarbeidsrutiner og ansvarsdeling i et nytt industrialiseringsprosjekt, og var villige til å prøve og feile.

Reisen mot smartere måter å jobbe sammen på, har gitt økt konkurransekraft for begge bedriftene.

Sammen ble Kongsberg Defence og Communication og Kitron i stand til å produsere radioer og annet avansert kommunikasjonsutstyr som hadde høyere teknologisk ytelse, bedre funksjonalitet og halvert produksjonskostnader.

Samtidig ivaretar begge bedriftene sine individuelle mål og behov.

Referanse:

Fahad Awaleh disputerte 10. oktober 2008 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen Interacting Strategically within Dyadic Business Relationships” – A case study from the Norwegian Electronics Industry.

Powered by Labrador CMS