Gjenbruk av betong blir nå et stort forskningsprosjekt som involverer forskere og næringsliv. Daglig leder Harald Østbø (helt til venstre) og salgssjef Sture Wilmann (foran til høyre) i Iris Produksjon blir aktivt med i prosjektet. Bildet er tatt under rivning i Aspåsen skole i Bodø. (Foto: Iris Salten)
Gjenbruk av betong blir nå et stort forskningsprosjekt som involverer forskere og næringsliv. Daglig leder Harald Østbø (helt til venstre) og salgssjef Sture Wilmann (foran til høyre) i Iris Produksjon blir aktivt med i prosjektet. Bildet er tatt under rivning i Aspåsen skole i Bodø. (Foto: Iris Salten)

Millioner til gjenvinning av betong

Hele sju prosent av verdens totale CO2-utslipp kommer fra betong. Med 14 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet drar UiT og et tungt lag fra forskningsmiljø og næringsliv nå i gang et stort næringsrettet prosjekt med mål om bærekraftig gjenvinning og gjenbruk av betongmassene.

Målet for prosjektet, som ledes av instituttleder Bjørn Reidar Sørensen ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik, er å oppnå 75 prosent gjenvinning av betongen.

Bakgrunnen er kommende krav fra EU om resirkulering av minimum 70 prosent av ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall. En stor del av dette er betong. Bygge- og anleggsnæringen, kommunene og andre aktører står dermed overfor et kommende skifte rundt hvordan denne typen byggavfall skal håndteres. I Norge blir bare 21 prosent av betongen brukt på nytt.

Les mer om betongprosjektet på nettsidene til UiT Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS