Frivillig innsats øker når kommunen hjelper til

Praktiske løsninger og engasjerte ildsjeler er nødvendig for å få til frivillig innsats på pleie- og omsorgsfeltet i norske kommuner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om studien

Kartleggingen av samarbeid mellom kommuner og frivilligsektor på er utført for Distriktssenteret av seniorforskerne Marit Solbjør, Birgitte Johansen og Hanne Hestvik Kleiven, Trøndelag Forskning og utvikling.

Studien baserer seg på litteraturstudier og intervju med kommuneansatte, frivillige og brukere av samarbeidsprosjekt på pleie- og omsorgsfeltet i kommunene Alta, Kristainssund, Levanger, Nissedal, Strand, Tromsø og Vefsn.

Det er også gjort en intervjustudie med representanter for offentlig sektor og frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå.

Praktiske tilrettelegging er det viktigste kommunene kan gjøre hvis de vil øke den frivillige innsatsen på pleie- og omsorgsområdet.

- Tilrettelegging gjøres på mange forskjellige måter i kommuner rundt omkring, sier seniorforsker Marit Solbjør på Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). 

Men mye dreier seg om å organisere og koordinere arbeidet – og tilby et fysisk sted å være og gi et visst økonomisk handlingsrom.

- Tilknytning til lokalsamfunnet og det å få positiv tilbakemelding fra brukerne er viktige motivasjonsfaktorer for de frivillige. Det gir et godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, sier Solbjør.

Plei ildsjelene

Sammen med kollegaer har hun intervjuet ansatte i kommunen, de frivillge og brukerne av pleie- og omsorgstjenester i syv kommuner.

De har også snakket med frivillige organisasjoner på sentralt nivå.

Forskerne har kommet fram til at frivillig arbeid i pleie- og omsorgsektoren stimuleres når:

 • kommunen samarbeider med de frivillige og koordinerer tiltakene og legger til rette med kontor og møteplasser.
   
 • personene som deltar fungerer godt sammen, både ildsjelene og kontaktpersonene, og det er lett å ta kontakt med hverandre.
   
 • de frivillige opplever glede ved, og får respons på arbeidet.
   
 • det finnes en god porsjon lokalpatriotisme.

Motarbeider frivillig arbeid

Men ikke alt går på skinner i det frivillige arbeidet.

- Sårbare brukere kan vanskeliggjøre samarbeidet og ramme det frivillige arbeidet på pleie- og omsorgsfeltet, sier Solbjør.

Andre faktorer som hemmer frivillig arbeid er:

 • uklarhet rundt økonomi, ansvar og informasjon.
   
 • når de profesjonelle føler seg truet av de frivilliges innsats.
   
 • når arbeidet blir for personavhengig.
   
 • vanskeligheter med å rekrutte frivillige, nye holdninger til dugnadsarbeid, og store avstander i kommunene.

Referanse:

Solbjør, Johansen & Kleiven: Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie og omsorgsfeltet – en kartlegging (pdf), Rapport 2012:15, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Powered by Labrador CMS