Deltakere med tinnitus som fikk en 12-ukers kur med støy mot ørene kombinert med elektriske støt mot tungen, ble betydelig bedre.

Strømstøt i tunga og støy kan dempe øresus, viser eksperiment

Forskere har klart å redusere tinnitus betydelig. - Lovende og interessant studie, sier norsk forsker.

Tinnitus eller øresus kan høres ut som piping, susing, motordur eller fossefall. Dette rammer mellom 10 og 15 prosent av befolkningen i verden.

Årsaken er ofte hørselsskader etter plutselige og for høye lyder under konserter. Eller det kan skyldes svekket hørsel på grunn av alder.

Det finnes ingen medisin eller behandling som fjerner plagene.

Nå har et internasjonalt team av forskere oppnådd gode, langvarige resultater av en ny behandlingsmetode mot tinnitus.

Studien er forsidesaken i siste utgave av Science Translational Medicine, et medisinsk tidsskrift for tverrfaglig medisin.

Lyd og strøm på tungespissen

- Det har de siste årene vært en økende interesse for studier innen nevromodulasjon og tinnitus, forklarer Guri Engernes Nielsen, audiopedagog og lektor ved Universitetet i Oslo i en e-post til forskning.no.

Metoden går ut på at en elektronisk enhet stimulerer bestemte deler av nervesystemet.

Noen av de tidligere studiene har bare basert seg på nevromodulasjon med lyd, mens andre har inkludert modulering av flere sanser, forklarer hun.

Det var dyreforsøk som først viste at lyd i kombinasjon med stimuli mot kroppsdeler kan gjøre hjernen mer plastisk, eller formbar, i området som gir tinnitus-plager.

- Det interessante i denne studien er kombinasjonen av stimulering av hørsel og tunge, hvor man oppnår en effekt på plastisiteten i hørselsystemet, mener Nielsen, som jobber ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO.

Styrke at studien er stor

Men i hovedsak har de tidligere studiene vært basert på færre deltakere og manglende undersøkelser av langtidseffekt, noe som dermed har gitt mer usikre resultater.

Slik sett skiller denne nye studien seg ut, som en spennende, stor og solid studie med interessant resultater, forklarer Nielsen.

Den er også en av få studier på dette området som kan vise til gode behandlingsresultater etter et år.

- Dette er en interessant, stor og solid studie, sier universitetslektor og audiopedagog Guri Engernes Nielsen ved UiO.

I alt deltok 326 deltakere i den eksperimentelle studien.

De ble tilfeldig delt inn i tre ulike grupper som fikk ulik stimulering, slik at forskerne fikk kontrollgrupper. Forskerne visste ikke hvem som havnet i hvilke grupper.

Deltakerne fikk utdelt trådløse øretelefoner som sendte ut lydtoner lagt oppå støy, som når radioen står mellom to stasjoner i FM-båndet.

Hvit støy er fra tidligere kjent for å ha god effekt mot tinnitus.

Fikk styre intensiteten selv

Det nye var at lyden ble kombinert med ufarlige, elektriske støt mot tungespissen. Strømmen ble gitt via 32 elektroder plassert på et munnstykke, formet som en slags tannbørste.

Hver deltaker fikk selv styre når støtene skulle gis og hvor intense de skulle være, med en håndholdt fjernkontroll.

Før behandlingen startet, ble utstyret innstilt etter hver pasients hørselsprofil og etter hvor følsom pasienten var for tungestimulering.

De ble instruert til å bruke utstyret minst en time hver dag. Behandlingen varte i 12 uker, og deltakerne leverte da utstyret tilbake.

Over åtte av ti ble bedre

Av alle deltakerne som startet, hadde 84 prosent brukt utstyret så mye som de ble anbefalt.

Om lag 86 prosent av disse deltakerne ble betydelig bedre etter sluttført behandling.

Råd mot tinnitus

Her er råd fra forskere ved Universitetet i Oslo til deg som har tinnitus:

1. Søk hjelp tidlig hos fagpersoner med kompetanse på tinnitus - slik at du kan få tilpasset behandling. Det kan forebygge at det utvikler seg til en større plage.

2. Lær deg avslapningsøvelser – bedre pust kan dempe stress, tinnitus og gi bedre søvn.

3. Å bruke bakgrunnslyder eller hvit støy for å filtrere lyden du har i ørene eller i hodet, kan i mange tilfeller hjelpe.

4. Øv deg på fokusere på andre ting - jo mer opptatt du er av andre sanseinntrykk, jo mer vil tinnitus komme i bakgrunnen.

5. Hvis du har fått påvist nedsatt hørsel og plages av tinnitus, bør du prøve høreapparat. Du vil både høre bedre og kan oppleve at det lindrer øresus. Det finnes også programmer som kan legges inn i høreapparatene for å behandle tinnituslyden.

(Kilde: Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk)

Rent konkret opplevde de at tinnitus-symptomene avtok, og at øresuset virket mindre alvorlig enn før.

Dette ble målt med to anerkjente standard målemetoder, kalt Tinnitus Handicap Inventory og Tinnitus Functional Index.

Så ble deltakerne fulgt opp jevnlig i ett år.

Riktignok var det 54 deltakere som ikke fullførte behandlingen. Det tilsvarer 17 prosent.

Førsteamanuensis Hubert Lim ved Universitetet i Minnesota demonstrerer munnstykket som brukes til å gi støt til tungen.

Langtidseffekt

Deltakerne ble plukket ut til studien ut fra forhåndsdefinerte kriterier, for å sikre en bred sammensetning av ulike tinnitus-plager.

Forskerne har også undersøkt langtidseffektene av behandlingen. Mange deltakere opplevde at effekten varte i opptil 12 måneder etter behandling.

To av tre som fylte ut spørreskjemaet ved fullført oppfølging, bekreftet at de hadde hatt fordel av å bruke utstyret.

Hele 78 prosent sa de ville anbefale behandlingen til andre med tinnitus.

Det var ingen alvorlige hendelser blant deltakerne, og sammenfallende resultater mellom deltakerne i to land.

Kan bli ny behandlingsform

Guri Engernes Nielsen utelukker ikke at dette på sikt kan bli en ny behandlingsform:

- Før vi kan gå videre og anbefale at denne behandlingsformen bør tas i bruk i det norske helsevesenet, må studien gjentas noen ganger. Andre forskergrupper bør gjøre tilsvarende studier som denne.

- Finner de tilsvarende resultater, er det en god indikasjon på at en ny behandlingsform er på vei til mange som er plaget av tinnitus, skriver hun.

Teori om årsaken: Skrur opp støyen

Selv om tinnitus kan bli utløst av høy lyd i det ytre øret, finne selve mekanismen som lager øresus-lydene i selve hjernens hørselssenter.

I en tidligere studie undersøkte forskerne hørselssenteret i hjernebarken som kalles den primære auditive cortex.

Dette området tar imot nerveimpulser fra ørene. Lyse og mørke toner fanges opp på ulike steder i denne området.

Ved en hørselsskade, kan det komme færre impulser fra ørene til de stedene der de lyse tonene tas imot.

Hørselssenteret reagerer omtrent som radiolyttere gjør, når nyhetsoppleseren snakker lavt - ved å skru opp lyden.

Det som ligner volumkontrollen i hjernen, er kjemiske stoffer. Når nerveceller kommuniserer, skjer det med stoffer som hemmer eller stimulerer overføringen av nerveimpulser.

I dette tilfellet blir det mindre av de hemmende stoffene. De stimulerende får overtaket. Volumkontrollen skrus opp. Men da øker også bakgrunnsstøyen.

Tidligere forskning på problemet har gått ut på å sørge for at det blir mer hemmende stoffer.

Mer om studien

Studien ble ledet av forskere ved Universitetet i Minnesota i samarbeid med forskere i Dublin i Irland, Nottingham i England og Bayern, Tyskland.

Selve eksperimentene ble foretatt av deltakere i Irland og Tyskland, tilknyttet St. James` Hospital i Dublin i samarbeider med Trinity College, og ved Tinnituszentrum ved Regensburg Universitet, Bayern.

Utstyret som ble brukt i studien, er patentert under produktnavnene Lenire og Toungetip. Studien ble delvis finansiert av firmaet Neuromod Devices Limited.

Referanse:

B. Conlon mf: Bimodal neuromodulation combining sound and tongue stimulation reduces tinnitus symptoms in a large randomized clinical study. Sammendrag. Science Translational Medicine, 7. oktober 2020.

Powered by Labrador CMS