Antallet mitokondrie-DNA-kopier faller i blodet når vi får for lite kvalitetssøvn, viser ny forskning. Det tyder på at kraftverkene i cellene våre fungerer dårligere. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Slik påvirker dårlig søvn kroppen din

Danske forskere har undersøkt 30 tvillingpar og funnet ut at kroppens celler eldes altfor raskt hos folk som sover for lite.

Rundt hver tiende voksne nordmann sover så dårlig at han ofte føler seg trøtt om dagen. Men hva skjer egentlig med kroppen når vi ikke sover nok?

En ny studie peker på at mindre enn syv timers nattesøvn får cellene våre til å fungere dårligere, og det kan være en forklaring på hvorfor søvnproblemer påvirker helsen, mener forskerne. De har basert forskningen på en studie av 30 tvillingpar.

– Cellefunksjonen ser ut til å bli nedsatt til et nivå som svarer til at de var ti år eldre for de som sover 90 minutter mindre enn de burde over en lengre periode, sier Jonas Mengel-From, førsteamanuensis ved Syddansk Universitet. Han er en av forskerne som har bidratt til forskningen.

De som sover mindre enn sju timer hver natt, har færre såkalte mitokondrie-DNA-kopier i blodet, viser den nye studien. Dette avspeiler hvor godt cellenes «kraftverk» – mitokondriene – fungerer.

Jo bedre mitokondriene har det, desto bedre fungerer cellene, og jo friskere er vi.

Påvirker helse og levetid

De nye resultatene er spennende, og de peker på at søvnen påvirker mitokondriene våre, sier førsteamanuensis Tinna Stevnsner.

– Selv om studien er utført på forholdsvis få personer, er den godt laget og tar høyde for en rekke faktorer. Det gir god evidens for at søvnen kan påvirke mitokondrienes funksjon og dermed helsen vår, sier Stevnsner, som arbeider ved institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Aarhus Universitet.

Hun har ikke bidratt til forskningen selv, men forsker også på aldring.

Det nye forskningsresultatet støtter også opp om en tidligere studie som konkluderte med at få mitokondrie-DNA-kopier i blodet er forbundet med kortere levetid.

Viser søvnens betydning

Forskergruppen fra Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og University of Washington undersøkte søvnen til 30 eneggede tvillingpar gjennom 15 netter i strek.

Tvillingparene hadde en gjennomsnittsalder på 42 år og ble valgt ut fordi den ene tvillingen sov mellom 7 og 9 timer hver natt, som det normalt er anbefalt. Den andre tvillingen som typisk under 7 timer hver natt – altså mindre enn anbefalt.

Fakta

Mitokondriene blir populært kalt kroppens kraftverk. De produserer hoveddelen av den energien cellene bruker – adenosintrifosfat (ATP) – slik at de kan levere det arbeidet de er satt til.

Mitokondrier er dessuten med i en rekke andre viktige prosesser, som cellesignalisering og celledeling, og de bidrar til å overvåke cellens syklus og vekst.

Mitokondrie-DNA er et lite sirkulært stykke DNA som ligger inne i cellenes mitokondrier. Antallet kopier av dette DNA-et avspeiler hvor godt mitokondriene arbeider. Antallet varierer med alderen.

Kilde: Førsteamanuensis Jonas Mengel-From

Tvillingenes søvn ble observert av en såkalt aktigraf, som satt på håndleddene deres og registrerte bevegelse. Ved å se på hvor urolig deltakerne sov, og når de begynte å bevege seg om morgenen, kunne forskerne se både varigheten og kvaliteten på søvnen.

Da de 15 nettene hadde gått, målte forskerne antallet mitokondrie-DNA-kopier i deltakernes hvite blodceller.

Det viste seg at tvillinger med et signifikant lavere antall mitokondrie-DNA-kopier i blodcellene sov kortest og mest urolig.

Cellefunksjon ble nedsatt med ti år

Siden antallet mitokondrie-DNA-kopier i blodet er et godt mål for mitokondriefunksjonen i kroppens celler generelt, er det rimelig å anta at dårlig og for lite søvn påvirker dette, konkluderer forskerne.

Søvn kan på den måten sammenlignes med hva som skjer med cellene våre når vi eldes, sier Jonas Mengel-From.

– Hvis vi sammenligner antallet mitokondrie-DNA-kopier i den gruppen som sover minst med det vi vet om andre aldersgrupper, så har de det samme antallet mitokondrie-DNA-kopier som friske mennesker som er ti år eldre. Cellefunksjonen ser altså ut til å bli redusert med 10 år, bare ved å sove 90 minutter mindre enn de burde, sier Mengel-From.

Disse resultatene må likevel bekreftes av andre studier, påpeker Tinna Stevnsner.

– Dette må bekreftes i en større studie med flere deltakere før vi kan være sikre. Det er god idé å bruke eneggede tvillinger. Da utelukker vi at det er ulike gener som skaper forskjellen i mitokondrie-DNA-kopier. Dessuten er det nødvendig å bekrefte i hvor høy grad antallet mitokondrie-DNA-kopier i blodet avspeiler mitokondriefunksjonen, sier Stevnsner.

Bedre søvn retter opp helsen

Ved å sove bedre er det sannsynligvis mulig å rette opp antallet mitokondrie-DNA-kopier, mener Jonas Mengel-From.

– Jeg tror det vil være mulig å gjenskape mitokondriefunksjon og dermed antallet mitokondrie-DNA-kopier, sier han.

– Mitokondriene påvirkes av livsstil. Hvis vi får for lite søvn, belaster vi kroppen og gir den ikke ro til å fjerne avfallsstoffer, og det kan skade cellene. Hvis vi sover nok, får kroppen mulighet til å regenerere slik at den kan fungere optimalt igjen.

Med alderen blir det likevel vanskeligere å rette opp i mitokondriefunksjonen, sier Tinna Stevnsner:

– Ved å sove nok kan vi sannsynligvis rette opp i fallet i DNA-kopier og nedsatt mitokondriefunksjon. Fysisk trening gjør for eksempel en forskjell. Når vi blir eldre, blir det likevel vanskeligere.

Referanse:

Joanna E. Wrede mfl.: Mitochondrial DNA Copy Number in Sleep Duration Discordant Monozygotic Twins. Sleep, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5665/sleep.5068. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS