Lederutvikling på helsa løs

Ofte er lederutvikling helt bortkastet. Noen ganger er det direkte farlig, viser ny BI-studie blant ledere som har deltatt på ulike lederutviklingstiltak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Vi forventer at våre ledere skal være helter. Det er det ikke alle som klarer å leve opp til"

Lederutvikling er storindustri. Bedrifter og offentlige organisasjoner bruker store summer på tiltak som skal bidra til å gjøre lederne bedre i stand til å utøve sin lederrolle.

Paradoksalt nok, er det nesten ingen som sjekker om investeringer i lederutvikling betaler seg i form av bedre ledere.

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie der han antar at også for lederutvikling er slik at ”Ingen bivirkninger, - heller ingen virkninger”.

Arnulf mener altså at det kan være fare for at virkningsfull lederutvikling i enkelte sammenhenger kan være skadelig og direkte farlig.

Fire fallgruver

Ifølge Arnulf kan lederutvikling teoretisk sett tenkes å ha følgende negative effekter :

 1. Bortkastet tid: Evalueringsforskningen her tilsier at mange må oppleve utviklingstiltak som harmløse, men uten effekter.
   
 2. Smertefylte erfaringer der og da: Opplevd overtramp og ubehagelige følelser som ikke oppveies av nyttige læringserfaringer.
   
 3. Skadelige ettervirkninger: Tiltaket etterlater ubehagelige indre virkninger som vedvarer etter at tiltaket er over, med eller uten sykmelding.
   
 4. Ødeleggende konsekvenser: Selvmord, psykoser, arbeidsledighet, kaos i organisasjonen.

Kaster bort tiden

Jan Ketil Arnulf.

BI-forskeren har sammen med Anne Kristin Bø Andreassen (MSc-student ved BI) gjennomført en studie blant 90 ledere, som har erfaring med ulike typer lederutviklingstiltak.

Flesteparten er rekruttert blant MBA-studenter (Master og Business Administration) ved BI.

Arnulf og Andreassen har bedt intervjupersonene vurdere følgende tiltak: Utviklingsseminar for ansatte, teambyggingsaktiviteter for ansatte, individuell coaching, utviklingsprogrammer fopr ledere og teambygging for ledergruppen.

Sju av ti ledere oppgir at de har vært med på lederutviklingstiltak som har vært helt bortkastet. Den viktigste årsaken til at lederutviklingstiltaket oppleves bortkastet er når konsulenten eller seminarlederen har gjort en for dårlig jobb.

Lederutvikling oppleves også som bortkastet når den ikke gir læring som kan tas i bruk i jobben eller når aktiviteten ikke er tilpasset deltakerens behov.

Negative opplevelser

Mer enn fire av ti ledere (44 prosent) som har deltatt i undersøkelsen, oppgir at de har vært med på lederutviklingstiltak som har hatt direkte negative effekter.

De viktigste årsakene her er deltakere som oppgir at de deltok på noe annet enn det som var informert om, de opplever at deltakere ikke ble ivaretatt av de ansvarlige, at de måtte gjøre ting de ikke var komfortable med eller opplevde at ting som ble sagt under aktiviteten ble brukt mot dem på et senere tidspunkt.

Lederutvikling er storindustri. Men få organisasjoner evaluerer effekten. Ny studie antyder at lederutvikling kan være bortkastet og skadelig i enkelte sammenhenger.

Flere rapporterer dessuten om tilbakemeldinger både fra seminarleder og andre deltakere som opplevdes som krenkende.

Vel halvparten av lederne med slik negative erfaringer oppgir at de raskt la dette bak seg.

En drøy tredjedel (35 prosent) svarer at de var negativt emosjonelt berørt en stund etterpå. 17,5 prosent av lederne med negative erfaringer, oppgir at dette har påvirket forholdet til arbeidsplassen sin i negativ retning.

Én av ti ledere som har hatt negative erfaringer fra lederutviklingsprogrammer, sliter fortsatt med dette privat.

- De samme menneskene som har opplevd negative effekter har oftest også opplevd positive. Dette er dermed neppe uttrykk for generell klaging eller mistro til teknikkene, fremholder Jan Ketil Arnulf.

Hva kan gjøres?

Organisasjonsforskeren gir også fire praktiske råd til bedrifter som ønsker å sikre bedre utbytte av sine lederutviklingstiltak:

 • Ingen bivirkninger – ingen virkninger: Det vil sannsynligvis alltid være risiko for ubehag i lederjobber og lederutvikling, og det er neppe realistisk å fjerne dette helt.
   
 • Kompetanse innen lederutvikling er viktig for både tilbydere og kunder.
   
 • Bedrifter evaluerer nesten aldri lederutviklingstiltak, og i alle fall ikke grundig. Noe mer evaluering kan øke presset mot kompetanse hos tilbyderne.
   
 • Tydeligere skreddersøm – folk får noe de har bruk for – og tydeliggjøring av rasjonalet for tiltakene – vil kunne tenkes å øke effekten.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på Jan Ketil Arnulfs foredrag ”Kan lederutvikling være skadelig?” , som ble holdt 3. november 2008 på kunnskapsfrokost på Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS