Bifili varer hele livet

Biseksualitet kan være en legning, ikke bare en overgangsfase eller et tenåringseksperiment.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For kvinner kan biseksualitet være noe som varer livet ut, ikke bare en fase i livet, antyder nye psykologiske undersøkelser fra USA.

Psykologen og forskeren Lisa Diamond ved University of Utah har intervjuet 79 kvinner mellom 18 og 25 som definerte seg selv som bifile eller lesbiske, eller som lar være å definere sin egen legning.

Hun har fulgt kvinnene gjennom ti år. I fem intervjuer har de gitt detaljerte beskrivelser av sine seksualliv, sin seksuelle identitet, hvem de tiltrekkes av, vennskap og familieforhold.

Undersøkelsene viser også at kvinners seksualitet er flytende.

En femtedel av kvinnene som deltok i undersøkelsen gikk etter hvert over til å kalle seg selv heterofile, men halvparten av disse gikk senere tilbake til å betrakte seg som bifile, eller de lot være å definere seg i det hele tatt.

- Disse funnene demonstrerer at skillet mellom lesbiskhet og biseksualitet er et gradsspørsmål, heller enn et absolutt skille, skriver psykologen i januarutgaven av journalen Development Psychology, i følge LiveScience.

Funnene står i motsetning til oppfatninger i kjønnsforskningen om at biseksualitet i stor grad er en fase særlig jenter gjennomgår, der de tester grensene for, og leker med, sin egen seksualitet.

Ikke bare trendy kyssing

Psykologen M. Paz Galupo fra LGBT Studies ved Towson University mener at det er stereotype holdninger som har ført til at forskerne har sett på biseksualitet som en overgansfase, ikke en legning.

Forskeren, som ikke har vært knyttet til undersøkelsen, mener studien viser at biseksualitet er en legning og at det er fordommer som gjør at vi tror biseksualitet bare er et ungdommelig eksperiment.

Dette synet styrkes av våre stereotype kulturelle holdninger, sier han til LiveScience.

Paz Galupo mener det er et problem at bifiles seksualitet blir definert ut fra hva slags forhold de er i, ikke hvordan de selv definerer sin egen seksualitet.

Dermed blir bifile kvinner som er i forhold med menn sett på som heterofile, og de som er sammen med kvinner tror man er lesbiske.

I tillegg er det en vanlig holdning at biseksuelle «bare følger det som er trendy», «er løsslupne» eller «har problemer med å bestemme seg».

Både livsfase og legning

Men forsker Bera Ulstein Moseng ved Helseutvalget for homofile mener det er feil å konkludere med at bifili bare er en legning.

- Det er nok begge deler, det er svakt forskningsmessig, hvis man konkluderer med at det enten er en legning, eller livsfase, sier hun.

- Mange bifile lever som bifile hele livet ut, men for noen lesbiske og homofile er det å leve bifilt i tidlig voksen alder en måte å håndtere vanskene knyttet til det å forelske seg i personer av samme kjønn.

En forklaring på at flertallet av lesbiske og homofile debuterer heteroseksuelt før de debuterer homoseksuelt, er at det er fremdeles er knyttet mye stigma til det å leve homofilt og lesbisk, mener Moseng.

For mange er det i en overgangsfase lettere å kalle seg bifile og å leve bifilt. Moseng mener negative holdninger til bifile ikke er koblet til legningen, men til det å ha et forhold med en av samme kjønn.

Stigma

- Stigmaet er knyttet til det å være forelsket i samme kjønn, det å være hetero gir høy status, det å være homofilt aktivt i Norge, selv i dag, er det knyttet stigma til.

- Bifile kommer ofte i en kryssituasjon, som noen håndterer med å leve heterofilt.

Moseng tror dette gjelder særlig jenter, og at de er mer konforme seksuelt enn unge menn. Men hun er også enig i at seksualitet er flytende, ikke et fasttømret begrep.

80 prosent av selvdefinerte lesbiske norske kvinner har heteroseksuell bakgrunn og over 60 prosent av mannlige homser har hatt sex med det motsatte kjønn.

- Mange bifile lever i et krysspress, sier Moseng.

- De utsettes for majoritetssamfunnets negative holdninger til homofili, samtidig som de også kan utsettes for komformitetspress fra de lesbisk/homofile miljøene om å leve “rene” homofile liv.

Powered by Labrador CMS