Taper på anbud

Anbudskonkurranser innenfor helse- og omsorgsektoren tar ikke nok hensyn til de frivillige organisasjonenes egenart. Dette kan bidra til å svekke organisasjonenes bidrag til samfunnet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anbudskonkurranser i helsesektoren har vært tema for mye debatt i det siste. Fokuset har vært rettet mot arbeidstakerne.

Hvordan påvirkes de frivillige organisasjonene av anbudspolitikken?

– De frivillige organisasjonene opplever at anbudskonkurransen er mer til fordel for private bedrifter, sier Trygve Gulbrandsen ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sammen med Guro Ødegård har han intervjuet toppledere i 15 frivillige organisasjoner om endringer i det ideelle organisasjonssamfunnet. Funnene presenteres i rapporten Frivillige organisasjoner i ny tid.

Disiplineringsmekanisme

Forskerne har snakket med ansatte i Blå kors og Kirkens bymisjon, som blant annet arbeider innenfor helsesektoren. Både tiltak for å behandle rusmisbrukere og tiltak innen barnevernet har blitt satt ut på anbud.

Organisasjonene opplever at anbudskonkurransen fører til en disiplinering for å bli mer lik offentlige enheter, hvor de tvinges til å innføre standarder som går på bekostning av deres særpreg og nyskapning, hevder Gulbrandsen.

Forskeren forteller at de frivillige organisasjonene ikke har samme forhold til pris og profitt som private bedrifter.

– Organisasjonene tenker mer på kvalitet, innhold og pasienter. Derfor greier de ofte ikke å konkurrere på pris, og det kan føre til at organisasjonene taper anbudsrunder.

Uforutsigbart

Organisasjoner som vinner en anbudskonkurranse, vil motta offentlig støtte for en tidsberegnet periode, for eksempel seks år. Så vil tilbudene bli utlyst på nytt, og det er ingen garanti for at organisasjonen får beholde midlene.

– Det kan skape uforutsigbarhet og utrygghet innad i de frivillige organisasjonene. I lengden kan dette svekke muligheten for å ta vare på gode fagmiljøer, mener Gulbrandsen.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Referanse:

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård: Frivillige organisasjoner i en ny tid – Utfordringer og endringsprosesser, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Rapport 2011:1.

Powered by Labrador CMS