Søsken kan være irriterende. Men det å vokse opp sammen med brødre og søstre kan gjøre deg til et mer empatisk menneske, hevder forskere. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Du kan bli snillere av å ha en snill søster eller bror

Det er ikke bare våre foreldre som påvirker oss. Søsken kan også ha en dramatisk innvirkning på hvordan vi utvikler oss.

I årevis har vi fått hørt fra forskerhold om hvor viktig foreldrene våre er for oss.

Barn får høyere IQ av å vokse opp hos høyt utdannede foreldre, har du kunnet lese her på forskning.no.

Men foreldre kan også gjøre barna narsissistiske.

Og har du en tøff barndom, kan du rett og slett bli syk av det.

Viktigere enn vi hadde trodd

Langt mindre oppmerksomhet har forskerne viet søsken. Men nå har en forskergruppe også kartlagt hvilken påvirkning de har på oss.

De har samarbeidet om en forskningsartikkel som slår fast at søsknene våre er mye viktigere for utviklingen vår enn forskere tidligere har trodd.

Barn som er snille, støttende og forståelsesfulle kan påvirke søsken i samme retning, finner de.

Hvis et barn sliter med å være empatisk, kan søsken med sterke empatiske trekk gjøre dem mer empatiske over tid.

De har også funnet at varme og støtte fra eldre søsken kan bidra til å styrke språkutviklingen hos yngre søsken.

Videoopptak i familiene

Forskerne har studert 452 kanadiske søskenpar og deres mødre. Barna var mellom 1,5 og 4 år gamle da studien startet. Deretter ble de fulgt i 18 måneder.

De har tatt videoopptak av kontakten mellom familiene i hjemmene deres. I tillegg har mødrene svart på en spørreundersøkelse.

Barnas empati ble også målt ved at forskerne så på hvordan barna reagerte da en voksen lot som om hun eller han fikk vondt – klemte en finger eller slo kneet sitt, for eksempel.

Empati handler blant annet om å klare å ta den andres perspektiv.

Også småsøsken er viktige

Vanligvis tenker vi på at eldre søsken har større innflytelse på oss enn yngre søsken har. Men forskerne fant ikke en slik sammenheng i denne studien.

Tvert imot bidro både yngre og eldre søsken til hverandres empatiske utvikling. Med ett unntak. Yngre brødre var ikke særlig viktig for endringer i eldre søstres empati.

Påvirkningen var sterkere i familier der aldersforskjellene mellom søsknene var større. Dette tyder på at eldre søsken er mer effektive lærere og rollemodeller, mener forskerne.

Livslang styrke

Å lære empati tidlig i livet kan være en livslang styrke, mener forskerne. Det kan gjøre deg i stand til å behandle andre med vennlighet, respekt og forståelse. Empatiske barn blir empatiske venner, ektefeller og foreldre.

Forskerne mener at det vil være interessant i framtiden å finne ut hvordan det er mulig å dyrke fram mer empatiske trekk hos små barn – og om dette kan gjøres ved hjelp av søsken.

Kilde:

Marc Jambon, mfl: The Development of Empathic Concern in Siblings: A Reciprocal Influence Model, Child Developement, februar 2018 (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS