Glem jobben på fritiden!

Det lønner seg for alle parter, ifølge en samlestudie som tyder på at ansatte blir mer fornøyde med livet, mindre stressa, og at det kan øke prestasjonene på jobb.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Syns du det er greit å sjekke e-post her? (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

En internettleverandørs reklame viser en mann som får overrakt mobilt nettverk av sjefen og en smilende beskjed om å reise bort litt. Jobb eller fritid?

Men som oftest er det rett og slett ikke bra å være mentalt opphengt i jobben på fritiden, ifølge en gjennomgang av en rekke studier som har undersøkt dette temaet de siste årene.

Faktisk vinner arbeidstakere, og kanskje også arbeidsgivere, på at de ansatte har et klart skille mellom jobb og fritid, glemmer jobben og engasjerer seg i andre ting når klokka ringer ut.

Noen av fordelene som avdekkes er at man blir mer fornøyd, mindre stressa, og starter dagene med et forfrisket sinn, ifølge oppsummeringsstudien som er publisert i Current Directions in Psychological Science.

Føler seg bedre

Det å løsrive seg mentalt fra jobben betyr blant annet å ikke sjekke e-post og ikke tenke på  jobbrelaterte temaer  - verken sosiale konflikter med kollegaer eller arbeidsoppgaver.

Blant annet én studie som oppsummeringen trekker fram tyder på at arbeidstakere som klarer dette rapporterer høyere nivå av velvære, enn de som ikke klarer det.

De er mer fornøyde med livet, er mindre psykisk slitne og sover bedre.

Den negative effekten av alltid å være mentalt tilstede i jobben, også utenfor arbeidstiden, kan vare lenge, tyder en annen studie på,

Den fulgte 309 servicearbeidere over ett år, og fant at de som fra begynnelsen oppga at de var lite løsrevet fra jobben på fritiden, følte seg mer følelsesmessig utmattede også mot slutten av perioden.

Forskeren bak oppsummeringen, Sabine Sonnentag ved University of Mannheim i Tyskland, er selv en av de som står bak denne studien. Hun har gjort mye forskning på feltet.

Fordeler i arbeidslivet

Folk som ikke tenkte så mye på jobb på fritiden var også gladere og mindre slitne om kvelden, ifølge en studie av høyt utdannende fagarbeidere, som Sonnentag trekker frem.

Funnene kan tyde på at det å ha et slikt forhold til jobben hjelper dem til å ankomme arbeidet i en god modus som bidrar til at de gjør arbeidsoppgavene sine bedre, skriver hun med støtte i en av studiene.

Folk opplevde selv at en adspredt helg uten tanke for jobb, gjorde at de følte seg forfrisket når arbeidsuka begynte, og at de i større grad tok tak i problemer på jobb, og løste dem.

Men det finnes grenser for hvor mentalt løsrevne arbeidstakerne kan være før det går nedover med kvaliteten på arbeidet. Da kurven over løsrevenhet nådde ekstreme høyder, sank prestasjonskurven samtidig nedover igjen.

Det skyldes kanskje at disse menneskene ikke har så lett for å komme seg tilbake i en konsentrert jobbmodus etter den ikke-jobbrelaterte utageringen på fritiden, foreslår Sonnentag.

Mange drømmer om å komme seg bort til steder som dette når de er stressa. Og miljøskifter er ikke så dumt, skal vi tro forskningsoppsummeringen. (Foto: Colourbox)

Hvorfor så stressa?

De fleste har vel opplevd at jobben har spist seg inn på det psykiske overskuddet i perioder - en del opplever dette konstant.

Det er flere grunner til at enkelte grubler på jobbspørsmål dag og natt, skriver forskerne. Ofte er det ikke tilfeldig hvem som sliter med å frigjøre seg.

Noen er bare sånn at de involverer seg sterkt i jobben. Vi sier at de er jobben sin, og for dem er det kanskje ikke naturlig å glemme arbeidet. Kanskje plager det dem ikke i det hele tatt.

Andre har det verre. De klarer rett og slett ikke å si ”hakuna matata”eller ”det årnær sæ” – de reagerer sterkere enn andre på negative hendelser, ifølge en av studiene.

Med økte stressfaktorer på jobben, som stor arbeidsmengde og høyt tidspress, vil andelen mennesker som ikke klarere å legge fra seg jobben når de kommer hjem øke, heter det i Sonnentags oppsummeringsartikkel.

Ifølge henne, kan en forklaring kan være at man blir så oppgiret at det er vanskelig å endre den opphausede stemningen inni seg. I tillegg tenker hun seg at man også forventer det verste av dagen etter, fordi den foregående  var så ille.

Kur mot fritidsjobbstress?

Du har kanskje tatt deg selv i å glemme tid og sted hvis du setter deg ved pianoet, ved Playstationen, eller ruser av gårde til skogs på sykkelen.

Sonnentag etterlyser mer forskning på om det å ha en meningsfylt hobby kan bidra til å legge fra seg jobbtankene. Det hun imidlertid mener å kunne si ut i fra forskningen som foreligger er at meningsfylte aktiviteter generelt, som du føler seg engasjert i, hjelper.

Et eksempel er frivillig arbeid, ifølge en av studiene.

Både miljøet du gjør det i, og måten du gjør det på kan være med å hale sinnet ditt ut av kontoret og ut i sol og frisk bris.

Engasjerende aktiviteter er såkalt myk stimuli, som gjenoppretter fokuset ditt etter en tværende arbeidsdag.

Kan det hjelpe å drive med en hobby du liker? (Foto: Colourbox)

- Også jobbens ansvar

Det er ikke fullstendig vitenskapelig slått fast at den manglende evnen til å legge vekk jobbtankene når man er hjemme er det som gjorde personene i studiene glade og forfrisket.

Men studiene har utelukket de fleste andre mulige grunnene, skriver Sonnentag.

I følge oppsummeringen kan man lettere legge igjen jobben på kontoret hvis man klarer å skape et definert fysisk og psykisk skille mellom arbeid og fritid, og hvis man klarer å sluttføre oppgaver på jobben.

Dette er ikke bare arbeidstakerens ansvar, skriver den tyske forskeren.

Hun mener arbeidsgivere bør oppmuntre de ansatte til å ”skru av” jobben når de er hjemme, og i tillegg være tydelige på at det å jobbe døgnet rundt ikke er hva som definerer høy prestasjon og dedikasjon.

Powered by Labrador CMS