En amerikansk studie fant en tydelig økning i antall selvmord etter at skuespiller Robin Williams døde. Forskerne mener uansvarlig mediedekning medvirket til økningen. (Foto: Frank May, NTB scanpix)

Økning i selvmord etter at Robin Williams tok livet sitt

I løpet av fire måneder etter at skuespiller Robin Williams døde, økte antall selvmord med 10 prosent i USA, viser en forskningsstudie.

Studien, som er omtalt i tidsskriftet Plos One, tar for seg mulig smitteeffekt av selvmord, melder CNN. Selv om sammenhengen ikke kan slås fast med sikkerhet, mener forskeren bak studien at det er sannsynlig.

Etter at Williams tok livet av seg i august 2014, steg antallet selvmord i USA med over 1800 tilfeller mer enn man normalt ville ventet.

Omfattende og detaljert mediedekning

Eksperter knytter økningen til den omfattende medieomtalen som selvmordet fikk. Både Verdens helseorganisasjon og en rekke presseorganisasjoner verden over har retningslinjer mot for detaljert omtale i selvmordssaker, det å spekulere på den avdødes motiv, forherlige handlingen eller presentere selvmord som løsningen på en vanskelig livssituasjon.

Forsker David S. Fink fra universitetet Columbia, påviste at omtalen var svært omfattende og at mange medier gikk langt i å beskrive omstendigheter og framgangsmåte, samt spekulere på Williams’ tilstand og beveggrunner. Det var også en økning i omtale av selvmordssaker generelt i mediene i tiden etterpå.

Spredning til sosiale medier

Mulig smitteeffekt av selvmord er et fenomen som lenge har vært kjent, men denne hendelsen er den første som er studert etter at sosiale medier ble etablert. Fink mener gjentakelsene som mediedekningen fikk i sosiale medier, har hatt en effekt.

– Jo mer folk hører og vet om de spesifikke detaljene, jo mer kan de potensielt relatere hendelsen til seg selv, sier Fink til BBC.

Han har sammenlignet hendelsen med selvmordet til Nirvana-vokalist Kurt Cobain i 1994, hvor mediedekningen var langt mer tilbakeholden. I tillegg inneholdt omtalen ofte råd til personer som kunne være i faresonen, om hvor man kunne søke hjelp.

I fjor la strømmetjenesten Netflix til en advarsel på TV-serien «13 Reasons Why» etter påtrykk fra blant annet folkehelseorganisasjoner, som var bekymret for mulig smitteeffekt.

Powered by Labrador CMS