Kvinner i lederjobb har mer utdanning, høyere lønn, yrker med høy prestisje, høyere jobbtilfredshet isolert sett og mer selvbestemmelse, men er likevel mer deprimerte. (Foto: Microstock)

Lederjobben gjør kvinner deprimerte

Kvinner i stillinger med lederansvar har flere depresjonssymptomer enn andre kvinner. For menn er det omvendt, viser en ny, amerikansk studie.

Forskerne sammenlignet helsen til kvinner med personalansvar på jobben, med helsen til kvinner uten slikt ansvar.  De fant at kvinner med slikt ansvar har betydelig flere symptomer på depresjon.

Studien er utført ved Universitetet i Texas, Austin, og blir publisert i desemberutgaven av Journal of Health and Social Behavior.

Sunnere menn

Kriteriene var om kvinnene hadde ansvar for å ansette, si opp og bestemme lønnen til medarbeidere på arbeidsplassen. Mens kvinner som hadde jobb med slikt personalansvar, altså hadde flere langt flere symptomer på depresjon, var bidet det stikk motsatte for menn. Menn med personalansvar hadde færre depresjonssymptomer enn andre menn.

Studien omfattet 1500 kvinner og 1300 menn mellom 54 og 65 år, som var utdannet på videregående skoler i Wisconsin.

Alt er bedre, unntatt den psykiske helsen

Det som er slående, er at kvinner i lederposisjoner har kjennetegn som i utgangspunktet er helsefremmende, påpeker forskerne bak studien.

– De har mer utdanning, høyere lønn, yrker med høy prestisje, høyere jobbtilfredshet isolert sett og mer selvbestemmelse enn kvinner uten lederjobb, sier universitetslektor Tetyana Pudrovska i en pressemelding. Hun ledet studien, som hun har gjort i samarbeid med Amelia Karraker ved Iowa State University.

 – Likevel har de dårligere psykisk helse enn kvinner uten personalansvar på jobben, sier hun.

Riktignok hadde kvinner uten autoritet på jobben i gjennomsnitt også flere depresjonssymptomer enn menn, men her var forskjellen mindre.

Så hvorfor fører lederjobber til økte depresjonssymptomer hos kvinner, mens menn får reduserte symptomer?

Motstand fra kolleger

Tidligere forskning antyder at kvinner i maktposisjoner må håndtere mellommenneskelige spenninger, negativt sosialt samspill, negative stereotypier, fordommer og sosial isolasjon, i tillegg til motstand fra kolleger, underordnede og overordnede, sier Pudrovska.

– Kvinner i lederposisjoner ses på som at de mangler den blir vurdert til å mangle den selvsikkerheten og tryggheten som kjennetegner sterke ledere. Men når disse kvinnene viser slike karaktertrekk, blir de negativt bedømt for å være lite feminine. Dette bidrar til kronisk stress, mener hun.

På den andre siden må menn i lederposisjoner generelt håndtere færre stressfaktorer fordi de ikke trenger å håndtere den motstanden og de negative stereotypiene som kvinner ofte må hanskes med.

Vanskeligere oppgaver

Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI bekrefter funnene langt på vei.

 – Teoretisk kan kvinner ha det vanskeligere fordi kvinner ofte møter mer motstand, diskriminering, rolleoverbelastning og stereotyper, sier hun, og mener at de også ofte gir vanskeligere lederoppgaver.

Menn i lederposisjon er i samsvar med forventet status, og mannlig lederskap er akseptert som normativt og legitimt, ifølge Pudrovska.

Dette øker menns makt og effektivitet som ledere og reduserer konflikter på arbeidsplassen, forklarer hun.

Forskeren mener studien viser at vi fortsatt bør ha fokus på å unngå kjønnsdiskriminering, fiendtlighet og fordommer mot kvinnelige ledere for å redusere kvinners psykologiske belastning i høystatusjobber.

Kilde:

Tetyana Pudrovska, Amelia Karraker, Gender, Job Authority, and Depression, Journal of Health and Social Behavior, desember 2014, doi: 10.1177/0022146514555223

Sammendrag

Powered by Labrador CMS