For de fleste typer kreft var det ingen økt risiko for kvinnene som hadde vært sykelig kvalme mens de var gravide. Ett unntak var skjoldbruskkjertelkreft. De som hadde hatt ekstrem svangerskapskvalme, hadde nesten 50 prosent høyere risiko for å få denne sjeldne krefttypen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ekstrem kvalme i svangerskapet kan gi økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen

Men denne sjeldne krefttypen var den eneste som slo ut i en stor skandinavisk studie av kvinner med ekstrem svangerskapskvalme.

Kvalme under svangerskapet er helt normalt og rammer opp mot 90 prosent av alle gravide. Men for opptil tre prosent av de gravide blir kvalmen så intens og langvarig at kvinnen går ned i vekt og risikerer å bli dehydrert. De som er hardest rammet, må legges inn på sykehus. 

Lege og forsker Kathrine Vandraas har tatt doktorgrad på de mulige konsekvensene av ekstrem svangerskapskvalme for mor og barn. Hun forteller at tilstanden lenge var stigmatisert.

– Ekstrem svangerskapskvalme ble tidligere sett på som en psykiatrisk lidelse og kvinner har fått beskjed om å ta seg sammen og slutte å kaste opp.

– Stigmaet er mindre nå enn før, men det finnes fortsatt lite kunnskap om årsakene til og følgene av tilstanden, særlig når det gjelder mor, sier Vandraas.

Derimot er det kjent at andre faktorer knyttet til svangerskapet, for eksempel mors alder, antall barn og visse komplikasjoner som svangerskapsforgiftning, er knyttet til kreftrisiko hos mor senere i livet. 

Derfor ville Vandraas og hennes norske, danske og svenske kolleger studere hele den skandinaviske befolkningen for å undersøke om det er noen sammenheng mellom ekstrem svangerskapskvalme og kreft.

Økt risiko for skjoldbruskkjertelkreft

Forskerne sammenlignet 168 000 skandinaviske kvinner som hadde født barn og senere fått kreft, med ti ganger så mange tilsvarende kvinner som ikke hadde fått kreft.

Deretter undersøkte de om kvinner som hadde hatt ekstrem kvalme under svangerskapet fikk kreft oftere enn andre kvinner.

Resultatene viste at for de fleste typer kreft var det ingen økt risiko for kvinnene som hadde vært sykelig kvalme mens de var gravide. Ett unntak var skjoldbruskkjertelkreft. De som hadde hatt ekstrem svangerskapskvalme, hadde nesten 50 prosent høyere risiko for å få denne sjeldne krefttypen.

Svangerskapshormon kan være forklaringen

En mulig forklaring på hvorfor ekstrem svangerskapskvalme kan føre til skjoldbruskkjertelkreft er knyttet til svangerskapshormonet hCG, som er hormonet man måler i urinen ved en graviditetstest.

Årsaken til ekstrem svangerskapskvalme er ikke kjent, men en teori er at kvinnene har for høye nivåer av hCG. Det er kjent at dette hormonet stimulerer skjoldbruskkjertelen, og at overstimulerte skjoldbrukskjertler muligens har økt risiko for å utvikle kreft.

Kathrine Vandraas. (Foto: Privat)

Vandraas påpeker at flere svangerskap med ekstrem kvalme vil gi enda større eksponering for hCG-hormonet. Derfor undersøkte forskerne nærmere hvordan flere graviditeter med ekstrem kvalme påvirket kreftrisikoen.

– Det som var interessant var at risikoen for skjoldbruskkjertelkreft var høyere blant de kvinnene som hadde hatt ekstrem svangerskapskvalme flere ganger, sier hun.

Dette underbygger teorien om rollen til hCG-hormonet, men Vandraas påpeker at studien ikke kan si noe sikkert om årsakssammenheng.

Betryggende for norske kvinner

Dette er den største studien som er gjort på ekstrem svangerskapskvalme og kreftrisiko hos mor til dags dato. Vandraas mener derfor det er betryggende at den eneste krefttypen som slo ut, var skjoldbruskkjertelkreft.

– Skjoldbruskkjertelkreft er heldigvis sjeldent, og funnet må gjenskapes i andre studier før vi kan trekke noen slutninger.

Hun påpeker også at man tidligere har vært redd for at barna til disse kvinnene blir født for små og for tidlig, men at doktorgraden hennes avkrefter dette.

– Barn av norske kvinner med ekstrem svangerskapskvalme er tilnærmet like store og fødes til samme tid som andre barn. Det samme er vist i mor og barn-undersøkelsen. Dette viser at vi har blitt bedre til å behandle ekstrem svangerskapskvalme i Norge.

Vandraas, som spesialiserer seg til kreftlege, håper at fremtidig forskning vil se nærmere på mulige biologiske forklaringer på ekstrem svangerskapskvalme, og at en økt forståelse av tilstanden vil gi større anerkjennelse for kvinnene som rammes.

Referanser:

Vandraas mfl: Hyperemesis gravidarum and maternal cancer risk, a Scandinavian nested case-control study. International Journal of Cancer, februar 2015, doi: 10.1002/ijc.29475. Sammendrag

Vandraas mfl: Hyperemesis gravidarum and risk of cancer in offspring, a Scandinavian registry-based nested case-control studyBMC Cancer, mai 2015, doi: 0.1186/s12885-015-1425-4. 

Vandraas mfl: Is hyperemesis gravidarum associated with placental weight and the placental weight-to-birth weight ratio? A population-based Norwegian cohort studyPlacenta, november 2013, doi: 10.1016/j.placenta.2013.08.001.

Vandraas mfl: Hyperemesis gravidarum and birth outcomes-a population-based cohort study of 2.2 million births in the Norwegian Birth Registry, BJOG, desember 2013, doi: 10.1111/1471-0528.12429.

Powered by Labrador CMS