null (Foto: Mona Isene)

Skytetrening ga skolebarn bedre konsentrasjonsevne

Med støtte fra erfarne instruktører fikk barn med konsentrasjonsvansker skytetrening. Det gav dem større tro på seg selv.

I Rennebu kommune i Trøndelag har barn med konsentrasjonsvansker fått et tilbud om skytetrening. Det har gitt gode resultater.

– De mest konkrete resultatene er bedret konsentrasjon, sier universitetslektor Ove Østerlie ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Han er en av forskerne bak en rapport om tilbudet «Skyting for mestring». De har fått følge elever ved Rennebu barne- og ungdomsskole og et tiltak som kommunen og Det frivillige skyttervesen står bak.

Bedre impulskontroll

Hovedmålet var å gi barn en bedre hverdag. Forskerne har fulgt barn med konsentrasjonsvansker og en kontrollgruppe som ikke har den typen utfordringer. Endringene er tydelige i den første gruppen.

– Mange har fått bedre impulskontroll. Dermed får de bedret flere aspekter i et livsmestringsperspektiv, sier Østerlie.

Noen av elevene har ADHD-diagnose, men skytingen hjelper dem til å kontrollere seg og hverdagen. Du kan ikke bli bra til å skyte med mindre du greier å roe deg helt ned og konsentrere deg. Samtidig finnes det klare regler av hensyn til sikkerheten. Dette kan forplante seg til andre arenaer enn skytebanen.

Større tro på seg selv

Men det er ikke bare konsentrasjon og impulsene skytingen hjelper til med. Flere av barna får også langt større tro på at de får ting til etter at de har fått med seg gode erfaringer fra skytingen.

– Det viser seg at mestringsforventningen øker betraktelig da elevene får gjentatte positive mestringsopplevelser på skytebanen, som universitetslektor Østerlie sier det.

Rennebu er ellers ikke et tilfeldig utgangspunkt for forskning på skyting og atferd. Rennbyggen har solide tradisjoner innenfor sporten, og det er god tilgang på folk med erfaring.

– Det er også en suksessfaktor at Det frivillige skyttervesen bistår med erfarne instruktører som gjerne er to generasjoner eldre enn elevene, sier Østerlie.

Idé kom fra læreren

– Økt mestringsfølelse kan gi økt motivasjon og bedre selvfølelse. Vi håper skyting i denne formen kan bli anerkjent som et middel på linje med andre tiltak som tilbys i dag, sier rådgiver Trond Jære i Rennebu kommune.

Lærer Mona Isene ved Rennebu ungdomsskole fikk idéen til å bruke skyting som et virkemiddel. Hun er konkurranseskytter og ser flere sider ved skytesporten som en nøkkel til at flere elever i skolen kan oppleve mestring. Tilbudet ble etablert i samarbeid med rektor og PPT-leder.

– I tillegg til svært interessante funn i forskningen opplever vi også positive og engasjerte elever og foreldre. Vi kan vel si at forskningsresultat og tilbakemeldinger har vært langt over det vi forventet da prosjektet startet. Vi registrerer allerede at for enkelte elever er et slikt tilbud svært positivt og vi er spente på effekten også på lengre sikt, sier Jære, som samtidig berømmer innstillingen til de engasjerte folkene fra NTNU.

Referanse:

Ove Østerlie, Audhild Løhre, Vigdis Vedul-Kjelsås, Ingrid Østgaard Buaas: Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker. Evaluering av et tiltak i skolen.

Powered by Labrador CMS