Å kaste mat er faktisk mer skadelig for miljøet enn for mye embalasje. (Foto: Kjell J. Merok)

Ny innpakning skal gjøre at vi kaster mindre mat

Nå lager forskere embalasje som skal bidra til at vi spiser mer av maten.

Matsvinn er et omfattende problem – i hele verden. I Norge var det totale matsvinnet i 2013 på 361 000 tonn og det tilsvarer cirka 18 milliarder kroner. På verdensbasis kaster forbrukere mat for 400 milliarder dollar per år.

I tillegg til rene kostnader gir matsvinnet også store miljøbelastninger og etiske dilemma.

Å produsere mat som i neste omgang blir kastet, er langt mer skadelig for miljøet enn det å bruke mer emballasje enn hva mange forbrukere kanskje mener er nødvendig. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og fire av de åtte viktigste grunnene til at forbrukerne kaster mat er knyttet til måten den er pakket inn på.

Matvarene er utgangspunktet

– Ulike matvarer trenger ulik emballasje, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i matforskningsinstituttet Nofima. 

– Derfor tar vi utgangspunkt i aktuelle matvarer og ut fra dem finner frem til de beste emballeringsløsningene, sier hun. 

Pettersen er også ansvarlig for å lede prosjektet og koordinere prosjektets forskningsaktiviteter. Hun og hennes kolleger skal blant annet undersøke effektene av ulike emballasjematerialer og pakketeknologier som egner seg best for ulike matvarer.

Grønnsaker, kjøttprodukter og fiskeprodukter er blant matvarene forskerne skal jobbe med. Målet er at om et par år skal hver og en av oss kaste mindre mat, fordi de nyutviklede emballeringsteknologiene øker holdbarheten og forbedrer kvaliteten på produktet.

Hva bør emballasjen fortelle?

Forskeren skal se på hvilke matvaner og kjøpevaner norske forbrukere har, hvordan de forholder seg til embalasje generelt og hvilke behov forbrukerne har. 

Emballasje brukes allerede i dag til å informere, men forbedringspotensialet er stort. Dessuten er feilmerking en vesentlig årsak til at matvarer trekkes fra markedet. I 2011 var feilmerking årsaken til 35 prosent av alle matvaretilbakekallelser i Storbritannia.

I dette prosjektet skal deltakerne blant annet undersøke hvordan produsentene kan bruke etiketter bedre enn det de gjør i dag.

Bærekraftige valg

Forskerne vil bruke livsløpsanalyser for å sikre at emballeringsløsningene som tas frem i prosjektet, er bærekraftige. Her skal forskerne finne ut av hva slags miljømessige konsekvenser emballasjen får.

Analysene skal dokumentere hvordan blant annet materialvalg, pakkemetode og utforming påvirker miljø, matsvinn og logistikk. Forskerne bruker dagens emballasjeløsninger for å se hvor mye de faktisk påvirker miljøet rundt oss.

Powered by Labrador CMS