Seniorforsker Terje Olsen er prosjektleder og skal gå gjennom forskningen. (Foto: Nordlandsforskning)

Nytt fra akademia: Skal forske på utviklingshemmedes rettssikkerhet

Det er to år siden Norge vedtok FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Nå skal forskere ta for seg det som finnes av forskning på området.

Personer med utviklingshemming er i mange tilfeller er i en sårbar situasjon. Det er ikke alltid de selv kan formidle full ut hvordan de vil ha det, og andre ender opp med å tolke dem. Så spørsmålet er hvordan utviklingshemmede kan ivareta egen vilje og retten til å bestemme over seg selv, mot hensynet til å ivareta kropp, liv og helse.

Kartleggingen skal oppsummere utviklingshemmedes rettssituasjon og hvordan utviklingshemmedes rettigheter blir praktisert i blant annet boligsituasjonen, arbeid og dagaktivitet, barnevern, i avhør, soning og fengsel.

I Norge har vi for eksempel lovgivning som gir tydelig regulering av tvang i omsorgen, sier prosjektleder Terje Olsen.

Men vi vet fra nyere forskning at det fortsatt skjer en del uregulert bruk av tvang. Det kan gjelde alt fra dagligdagse gjøremål som å pusse tenner til mer alvorlige handlinger.

– Et annet eksempel er retten til å bestemme selv hvor man vil bo. Kanskje ønsker vedkommende å bo ett sted, mens kommunen ønsker et annet sted. I prinsippet skal personen selv bestemme dette, men hva vet vi om hvordan dette fungerer i praksis? Dette er blant spørsmålene kunnskapsoppsummeringen vil belyse, sier Olsen. 

Det er to år siden Norge ratifiserte FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.

––––––—

Les hele saken på Nordlandsforskning.no

Powered by Labrador CMS