En hoppekreps under mikroskopet med partikler fra gruveavfall i magen. Nå skal forskere finne ut hvordan det påvirker fiskeyngel, som spiser disse små krepsdyrene (Foto: Sintef)

Skal undersøke om steinstøv fra gruveavfall havner i fisk

Forskere har funnet ut at hoppekrepsen, som er grunnlaget for livet lenger opp i næringskjeden, spiser støv fra gruveutslipp. Nå skal de undersøke hva skjer når maten til fiskeyngelen har magen full av steinstøv.

– Hoppekrepsen er essensiell for fisk på et tidlig stadium. Det er ikke nødvendigvis dødelig for den å spise de finkornete partiklene fra fjorddeponier av gruveavfall, men det kan påvirke energibalansen deres og gjøre at de har mindre tilgjengelig energi til utvikling, vekst og reproduksjon, sier forsker Julia Farkas, som leder Sintef sitt arbeid med prosjektet DiTail.

Viktig for å sikre livet i havet

Forskerne har fått treåring finansiering fra Norges forskningsråd, for å undersøke konsekvensen av oppdagelsen deres. På grunn av det økende behovet for metaller og mineraler verden over, trapper mange land, deriblant Norge, opp gruvedriften sin. Dermed er det å se på miljøutfordringene svært aktuelt.

– Mer kunnskap om de økologiske påvirkningene av sjødeponier er helt sentralt, både for å sikre livet i havet, og for å kunne finne gode løsninger for gruvedrift, sier Farkas.

Les mer på Gemini sine nettsider.

Powered by Labrador CMS