Viktige Shtokman-nettverk

Samarbeid mellom mindre bedrifter innen leverandørindustrien er svært viktig for utbygging av Shtokmanfeltet i Barentshavet - kanskje like viktig som teknologi og gasspriser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Gazprom)

Andrei Mineev ved Universitetet i Nordland har undersøkt hvordan leverandørindustrien, særlig på russisk side, har utviklet seg i prosessen omkring Shtokmanfeltet i Barentshavet.

– Jeg har sett nærmere på endringsprosesser innenfor et industrifelt under utvikling, understreker Mineev.

Én av hovedkonklusjonene er at nettverksbyggingen som har skjedd underveis mellom ulike leverandørbedrifter, ser ut til å være like viktig som andre kjente faktorer for en eventuell utbygging.

– Gasspriser, klimatiske forhold og teknologiske utfordringer ved å utvinne gass under slike ekstreme forhold, er anerkjent som viktige faktorer, og spiller selvsagt inn når det skal besluttes om utbygging eller ikke.

– Men mine studier viser altså at nettverksbygging, samarbeidsklima og gjensidig tillit spiller en kanskje like stor rolle, forteller Mineev, som undersøker dette i sin doktorgrad.

Dyrere med dårlig samarbeid

Konklusjonen kan i stor grad begrunnes med at et dårlig samarbeidsklima bidrar til mindre effektivitet og dermed dyrere tjenester.

Det kan også gjøre at leverandørene hver for seg blir for små, og at kontraktene forsvinner til konkurrenter andre steder, eventuelt i andre land.

– Også nordnorsk industri kan lære av disse prosessene, mener Mineev, og tenker på virksomhet på Helgelandskysten og eventuelt framtidig virksomhet lengre nord.

I Sør-Norge har man klart å utvikle dette næringssamarbeidet godt, spesielt innenfor olje- og gassektoren.

– Uten et reelt og godt samarbeid risikerer nordnorsk leverandørindustri at kompetanse kjøpes sørfra. Det er akkurat den samme problemstillingen som i Nordvest-Russland, sier Mineev.

Lærerikt

Dessuten viser avhandlingen hans mange sider ved norsk-russisk industrisamarbeid som kan være lærerikt for den som har ønsker om å satse i Russland.

– Også her er samarbeid av veldig stor betydning. Det å ha en god russisk samarbeidspartner er nærmest nødvendig.

– Også Russland, som Norge i sin gryende petroleumsvirksomhet, tenker proteksjonistisk i den forstand at man ønsker å bygge opp egen kompetanse og egen industri, sier Mineev.

– Derfor er det viktig at man forstår sine partnere og at man ser og forstår sin egen rolle i partnerskapet, presiserer Mineev.

Powered by Labrador CMS