Jakten på den kreative personen

Noen mennesker er mer kreative enn andre og formelig bobler over av nye innfall, mens andre sjelden eller aldri viser tegn på kreativitet. Hva er det vi skal se etter når vi skal finne frem til kreative folk?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Kreativitet kan enkelt defineres som kapasitet til å komme opp med nye ideer som kan brukes til et formål.

Kreativitet er dermed en av de viktigste kildene til fornyelse. Kreativitet bidrar til innovasjon og forbedringer i arbeids- og næringslivet.

Derfor er det ikke så rart at arbeidsgivere ønsker seg kreative medarbeidere på områder der det er viktig å komme opp med forslag til nye produkter og tjenester og nye måter å gjøre ting på.

Den kreative personlighet

Professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie for å utvikle en personlighetsprofil for kreative mennesker: Hvilke personlighetstrekk er det som kjennetegner kreative mennesker?

Studien ble gjennomført med 481 personer med ulik bakgrunn. Utvalget består av ulike grupper mer eller mindre kreative mennesker.

Den første gruppen av kreative består av 69 kunstnere som jobber som skuespillere, er musikere i et kjent symfoniorkester eller er medlem av kunstnerorganisasjon med opptakskrav.

Den andre gruppen kreative består av 48 studenter i markedsføringsfag.

De øvrige deltakerne i studien er ledere, kontoransatte, forelesere og studenter i fag som i mindre grad forbindes med kreativitet enn markedsføring.

Kreativitetsforskeren kartla deltakernes personlighetstrekk og testet deres kreative evner og ferdigheter gjennom ulike typer oppgaver.

7 kjennetegn på kreative

Martinsen identifiserer i studien syv overordnede personlighetstrekk som kjennetegner kreative mennesker:

 • Assosiativ orientering: Har fantasi, lekenhet, idérikdom, evne til å bli oppslukt, glidende overganger mellom drøm og virkelighet.
   
 • Behov for originalitet: Gjør motstand mot regler og konvensjoner. Har rebellaktig innstilling gjennom et behov for å gjøre noe ingen andre gjør.
   
 • Motivasjon: Har prestasjonsbehov, målrettethet, nyhetssøkende innstilling, har utholdenhet med vanskelige problemstillinger.
   
 • Ambisjon: Har behov for å ha innflytelse, å få oppmerksomhet og anerkjennelse.
   
 • Fleksibilitet: Har evne til se ulike sider ved problemstillinger og kan holde løsningsmuligheter åpne.
   
 • Lav følelsesmessig stabilitet: Har tendens til å oppleve negative følelser, større svingninger i humør og stemningsleie og sviktende selv tillit.
   
 • Lav omgjengelighet: Har tendens til å være lite omtenksom, egenrådig og til å finne feil og mangler ved saker og mennesker.

Blant de syv personlighetstrekkene er det assosiativ orientering og fleksibilitet som i størst grad leder til kreativ tenkning.

- Assosiativ orientering er forbundet med iderikdom. Fleksibilitet er forbundet med innsikt, forteller professoren.

De øvrige fem trekkene beskriver følelsesmessige tilbøyeligheter og motivasjonsfaktorer som påvirker kreativitet eller gir interesse for kreativitet.

- De syv personlighetstrekkene virker på kreative prestasjoner i samspill med hverandre, fremholder Martinsen.

Mindre omgjengelige

Professor Øyvind L. Martinsen ved BI forsker på kreativitet. Han har identifisert 7 kjennetegn på kreative.

Studien viser at kunstnerne som deltok i studien, hadde langt høyere score på assosiativ orientering enn de øvrige deltakerne. De har stort behov for originalitet og er ikke spesielt stabile følelsesmessig.

Personlighetsprofilen til markedsføringsstudentene var ganske lik kunstnerprofilen, og skiller seg også fra de øvrige deltakerne i studien.

Kunstnerne i studien kommer også ut med lavere verdier for ambisjoner enn de øvrige, og er heller ikke spesielt omgjengelige.

- Det vil være lurt av arbeidsgivere å gjennomføre en stillingsanalyse for å avveie kravene til samarbeidsevner mot behovet for kreativitet, mener Martinsen.

Han legger også vekt på at kreative mennesker kan trenge hjelp til å fullføre prosjektene sine.

- Kreative mennesker er ikke alltid like praktiske og realitetsorienterte, noe som er baksiden av ”kreativitetsmedaljen”.

Referanse:

Martinsen: The Creative Personality: A Synthesis and Development of the Creative Person Profile, Creativity Research Journal, Volume 23, Issue 3, 2011, 185-202, doi: 10.1080/10400419.2011.595656.

Powered by Labrador CMS