To av tre nordmenn sier nå klart ja til elbiler. Bare 16 prosent er negative. Her en Nissan Leaf.  (Foto: Nissan)
To av tre nordmenn sier nå klart ja til elbiler. Bare 16 prosent er negative. Her en Nissan Leaf. (Foto: Nissan)

Dette mener nordmenn om elbiler

Et klart flertall i Norge er nå positive til elbiler. Flest elbil-tilhengere er det i Oslo og Akershus, på Sørlandet og Vestlandet. 

Ved slutten av 2017 rullet det over 140 000 elbiler på norske veier, ifølge Norsk elbilforening.

Regjeringen har gitt elbileierne en god del fordeler. Mange bilkjøpere har svart med å gå til anskaffelse av en elektrisk bil.

Slik er nå nordmenns holdninger til elbil, ifølge Norsk medborgerpanel ved UiB. (Grafikk: forskning.no)
Slik er nå nordmenns holdninger til elbil, ifølge Norsk medborgerpanel ved UiB. (Grafikk: forskning.no)

Noe er kontroversielt

Selv om nordmenn flest i dag vil ha biler som går på elektrisk strøm, så er fortsatt noe kontroversielt.

Mest uenighet er det i synet på om salg av bensin- og dieselbiler bør bli slutt fra 2025.

Forslaget får tilslutning fra to av tre personer som sier de vil stemme på MDG, SV eller Venstre.

Blant Fremskrittspartiets og Senterpartiets velgere er det langt færre som vil fase ut fossilbilene.

Det er Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen (UiB) som har undersøkt nordmenns holdninger til elbil. Deltagerne i Medborgerpanelet representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen og spørsmålene blir stilt via internett.

Flest motstandere i Nord-Norge

Mest negative til elbiler er folk i Nord-Norge og folk som bor på Østlandet utenfor Oslo-området.

Likevel er heller ikke her motstanden høyere enn 20 prosent. I Oslo og Akershus er motstanden til sammenligning på 12 prosent.

– Det er interessant at de regionale forskjellene i synet på elbil ikke er større, synes Endre Tvinnereim, seniorforsker ved Rokkansenteret og Senter for klima og energiomstilling (CET) ved UiB.

Tenker på miljøet

Tvinnereim og kollegene hans ved Universitetet i Bergen har også spurt hva som er det første ordet folk tenker på når de hører noen si elbil.

«Miljø» og «miljøvennlig» er det vanligste svaret.

– Også dette er interessant. Flere kunne for eksempel ha svart «rekkeviddeangst» eller «bompenger». Men når så mange svarer at miljø er det første de assosierer med elbil, viser det at miljøbudskapet knyttet til elbil har slått gjennom.

Geografen ved Universitetet i Bergen mener at disse funnene om nordmenns holdninger til elbil, er interessante også internasjonalt.

– Det har vist seg vanskelig å få bukt med de enorme klimagassutslippene fra fossildrevne kjøretøyer rundt omkring i verden.

– Men når folk i det landet i verden som har kommet lengst med innføring av elbiler er så positive, så er det relevant kunnskap også internasjonalt.

Nordmenn er nå klart positive til elbiler. Det gjelder i alle regionene. (Tall og grafikk: Medborgerpanelet/UiB)
Nordmenn er nå klart positive til elbiler. Det gjelder i alle regionene. (Tall og grafikk: Medborgerpanelet/UiB)

Unge mer positive enn eldre

Forskjellen mellom ulike aldersgrupper i synet på elbiler er større enn de geografiske forskjellene.

I aldersgruppen 18-29 år svarer bare 8 prosent at de er negative til elbiler. Blant de spurte over 60 år er klart flere elbil-motstandere.

Når forskerne ser på kjønnsforskjeller, finner de at litt flere kvinner enn menn er positive til elbiler.

Powered by Labrador CMS