Økt import rammer fiskeindustrien

Norge importerer stadig mer av sjømaten vi spiser. Stadig færre hender arbeider med å foredle fisken i Norge, viser nye tall fra Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Snart kan du som kjøper fileten få vite hvor den kommer fra og hva slags behandling den har fått."

I 2007 var det norske konsumet av sjømat på cirka 104 000 tonn.

Vi importerte 38 000 tonn foredlede produkter, en volumøkning på 46 prosent fra 1996. 

- Anleggene trenger ikke lenger å ligge nært fangstfelt eller oppdrettsanlegg.

- Billig arbeidskraft og/eller beskyttelse bak tollmurer kan bli avgjørende for hvor foredlinga blir lagt, sier forsker Edgar Henriksen ved Nofima Marked.

Norge har i lang tid hatt høyere lønnskostnader enn konkurrentland, og i de senere årene har kostnadene økt sterkt sammenlignet med europeiske land.

- Sammenlignet med nye EU-land og land utenfor EU er norske lønnskostnader svært høye, sier Henriksen.

Færre i arbeid

"Nofima-forsker Edgar Henriksen."

Fra 1993 til 2006 viser produksjon av tørrfisk, saltfisk og klippfisk størst lønnsomhet. Samtidig går produksjon av filet av hvitfisk med betydelig tap.

- En klar konsekvens av denne utviklingen er at fiskeindustrien sysselsetter betraktelig færre i dag enn få år tilbake, sier Henriksen.

I år 2000 var vel 14 000 ansatt i fiskeindustrien, mot rundt 10 000 i 2006.

- Sysselsettingsreduksjonen har vært sterkest i produksjon av hvitfisk, og spesielt i Finnmark der filetindustrien stod sterkest, sier Henriksen.

EU ønsker å stimulere og beskytte egen fiskeindustri. Dette rammer i første rekke laks, spesielt røykt laks.

- Dette forklarer den lave andelen foredlet laks i eksportstatistikken, sier Henriksen.

Valutakurs

En sterk krone bidro også til å forverre konkurransesituasjonen for norsk foredlingsindustri på begynnelsen av dette tiåret.

Bedrifter med marginal lønnsomhet fikk derfor ytterligere problemer.

- En fortsatt sterk krone reduserer konkurransekraften til norsk fiskeforedlingsindustri, mener Henriksen.

Krevende kunder

- En annen utfordring er at det i dagligvarehandelen stadig blir færre, men større aktører, både i Norge (Coop, Rema, Rimi med flere) og i utlandet, påpeker Henriksen.

Norske sjømatleverandører møter derfor kunder i eksportmarkedet som krever mer konkurransedyktige priser, flere forskjellige produkter og bedre leveringssikkerhet.

- Den økte importen av sjømat til Norge tyder på at utenlandske sjømatleverandører ofte er bedre organisert for å håndtere disse kravene selv i vårt hjemmemarked, sier Henriksen. 

Powered by Labrador CMS