Edderkopper mestrer et fantastisk ingeniørarbeid for å lage de nettene som de fanger fluer og andre insekter med. (Foto: Eugene Kalenkovich / Shutterstock / NTB scanpix)

Spør en forsker: Hvordan lager edderkoppen nettet sitt?

Vi tar en tur i skogen med en edderkoppspinnsforsker som avslører hvor utrolige edderkopper er.

Silke blir laget av proteinfibre

Edderkoppsilke består av proteinfibre som blir dannet i silkekjertler i edderkoppenes bakende.

Edderkoppen presser ikke ut silketråden; den blir laget samtidig som det blir trukket ut av enten edderkoppen selv eller av for eksempel vinden.

Observer som eksempel en edderkopp som ser ut som om den faller gjennom luften i silkesnoren sin.

Faktisk lager ikke edderkoppen silken i det tempoet som den faller, men i stedet faller den i det tempoet som dens egen vekt trekker silketråden ut av silkekjertlene.

Når edderkoppen vil stanse, griper den om den nydannede silketråden med et av beina sine for å stanse fallet og samtidig stanse produksjonen av silketråd.

En av våre lesere, Susanne, har vært en tur i skogen. Her opplevde hun å få et edderkoppspinn i ansiktet.

En stor edderkopp hadde spunnet et nett på tvers av stien, selv om det var flere meter mellom de to trærne. Det fikk henne til å undre seg over edderkoppens imponerende ingeniørarbeid:

«Hvordan kan edderkopper strekke nettet over så store avstander?» spør Susanne.

Båret frem av vinden

Vi formidler spørsmålet til førsteamanuensis Sebastian Frische fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Frische har forsket på nettopp edderkoppspinn, og han forklarer at edderkopper starter konstruksjonen av et hjulnett med en enkelt tråd, den såkalte «brotråden».

Når edderkoppen for eksempel skal lage et nett på tvers av stien, setter den seg på en gren med baken i været og et lite stykke silketråd som stikker ut av bakenden.

Etter hvert vil vinden fange brotråden og trekke den lenger og lenger ut, helt til den får tak på den andre siden av stien.

Dette etablerer den første forbindelsen.

– Edderkopper gjør det samme når de skal fly. Da lar de vinden gripe fatt i nettet og slipper den grenen de sitter på. Dermed kan edderkoppene fly over avstander på flere kilometer, forteller Frische.

Lager nett uten klister

Når den første tråden er spent på tvers av stien, forsterker edderkoppen brotråden.

Deretter begynner den å lage rammen.

Edderkoppen starter med en tråd fra midten av brotråden til et annet forankringspunkt og trekker senere tråder mellom de tre forankringspunktene, slik at nettet danner en trekant.

Med rammen på plass går den i gang med «eikene».

Deretter danner den en stabiliseringsspiral.

Du kan trinnene i illustrasjonen under.

– Så langt har edderkoppen brukt en helt normal type tråd uten klister. Det er for å skape en stabil ramme for det nettet den skal bruke til å fange insekter med, sier Frische.

Trinn for trinn. Slik lager edderkoppen nettet sitt. (Illustrasjon: Davide Pedone, DensityDesign Research Lab)

Ulike edderkopper lager ulike nett

Når edderkoppen har det stabile rammeverket på plass, lager den en spiral av klistersilke.

Den er nøye med å plassere føttene slik at den ikke berører klisteret.

Underveis fjerner edderkoppen den midlertidige spiralen.

Til slutt setter edderkoppen seg i midten av nettet og strammer litt på trådene her og der, slik at hele nettet får den riktige spenningen.

Edderkoppens nett er nå ferdig og klart til å fange insekter – eller Susanne på skogtur.

– Edderkoppen sitter normalt i midten av nettet og venter på at en flue eller lignende skal treffe det. Noen edderkopper kan sitte et stykke unna og holde et bein på en signaltråd, slik at den kan merke om noe treffer nettet. Det er forskjellig fra art til art, forklarer Frische.

Korsedderkopp lager nytt nett hver dag

En vanlig korsedderkopp bruker omkring halvannen time på å lage et nett på 20–30 centimeter i diameter. Det skjer vanligvis om morgenen.

Men det går raskt i stykker, og allerede etter en dag eller to må edderkoppen skifte ut klisterdelen.

Andre edderkopper bygger nettet om kvelden, slik at de kan fange insekter om natten eller morgenen.

Vikler inn bytte i tredje form for silke

Det vakre nettet holder ikke lenge, før edderkoppen må lage et nytt. (Foto: beholding333 / Shutterstock / NTB scanpix)

Edderkopper bruker også ulike typer tråd til ulike formål.

Vi har allerede nevnt tråd med og uten klister, men det er faktisk en til.

Når edderkoppen fanger et bytte, kravler den over nettet og vikler byttet inne i en tredje type silketråd.

Denne gangen bruker den et bånd av tynne tråder, som den kan lage fort før byttet stikker av.

– Det er en spesiell silke som gjør at edderkoppen raskt kan dekke et stort areal, forteller Frische.

Deretter biter edderkoppen bytte og pumper inn en gift. Giften inneholder enzymer som langsomt oppløser byttet, slik at edderkoppen kan suge det ut som innholdet av et egg.

Edderkopp kaster nettet etter byttet

Ulike typer edderkopper har ulike måter å bruke spindelvevet på.

Bolaedderkoppen bruker nettet som et kastevåpen.

Når den skal fange et bytte, lager den en lang silketråd med en klump av klister i enden.

Klumpen svinger den rundt seg i et forsøk på å treffe for eksempel nattsvermere.

En husedderkopp har fanget en larve i limsnøret, der klistertråder går fra nettet til en fast overflate. Når et bytte treffer en av trådene, blir det fanget som av en snare. (Video: YouTube)

Lager feller av nett

Husedderkopper lager såkalte limsnører.

Det består av en horisontal plate av edderkoppspinn som edderkoppen plasserer rundt fem centimeter over en overflate.

Fra platen til overflaten spenner edderkoppen noen tynne tråder med en klump klister i bunnen.

Når for eksempel en maur kommer gående under nettet og berører en av trådene, fungerer den som en snare som griper fatt i mauren og røsker den opp i lufta, slik at den henger og dingler mellom platen og overflaten.

– Når den henger der og dingler, kommer edderkoppen løpende, sier Frische.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS