Studiebarometeret gjennomføres av NOKUT hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler.
Studiebarometeret gjennomføres av NOKUT hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler.

Aldri før har studentene vært mindre tilfredse

Studentene har aldri før vært så misfornøyde med studiene, viser nye tall fra Studentbarometeret.

Rundt 28.000 studenter har svart på spørsmål om hvordan de opplever utdanningen sin. Fasiten er at nesten sju av ti studenter overordnet sett er fornøyde med studiene sine, mens litt mer enn én av ti er lite fornøyde.

Dette er tiende gang Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har gjennomført undersøkelsen Studentbarometeret.

– Den overordnede tilfredsheten med studiene har gått ned siden sist undersøkelse og er nå på det laveste nivået siden vi startet med Studiebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at studentene fortsatt i hovedsak er fornøyde med studiene sine. Det er også store variasjoner mellom studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Noe av nedgangen kan forklares ved at det er færre studenter som er svært fornøyde med studieprogrammene sine. Det er ingen tydelig negativ endring på de andre spørsmålene i undersøkelsen.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Nokut gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og totalt inngår rundt 1.900 studieprogrammer.

Powered by Labrador CMS