I fjor økte en gjennomsnittlig månedslønn med 2.360 kroner.
I fjor økte en gjennomsnittlig månedslønn med 2.360 kroner.

Høyeste lønnsvekst siden 2008 – de fleste fikk mindre å handle for

Lønningene steg i snitt med 4,6 prosent i fjor – den høyeste lønnsveksten på 14 år. Men skyhøy prisvekst stjal hele lønnsøkningen.

I fjor økte en gjennomsnittlig månedslønn med 2.360 kroner og endte på 53.150 kroner. Det er opp 4,6 prosent på ett år, mot en lønnsvekst på 4,2 prosent i 2021, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men selv om lønningsposen vokste, gikk reallønna – eller kjøpekraften som det heter på tariffspråket – merkbart ned i 2022.

Ting ble dyrere

Prisveksten skjøt nemlig ytterligere fart etter at konkurranseutsatt industri var i havn med det sentrale oppgjøret.

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Den anslåtte frontfagsrammen på 3,7 prosent var altfor trang målt mot prisveksten, når året var omme. De som forholdt seg lojale til frontfagets føringer, som offentlig sektor, måtte tåle en merkbar nedgang i reallønna.

Prisveksten i 2022, målt ved årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), var på 5,8 prosent.

Magert i offentlig sektor

Magert lønnsoppgjør var grunnen til at lærerne gikk ut i en langvarig og omfattende streik heller enn å akseptere lønnstilbudet fra KS. De står nå oppført med en lønnsvekst på fattige 2,3 prosent, men det skyldes nettopp den nesten fire måneder lange streiken.

Regjeringen grep til slutt inn med tvungen lønnsnemnd. Oppgjøret er derfor ikke avgjort. Tvisten skal behandles i Rikslønnsnemnda mandag til uka.

– Mange av dem som jobber innenfor utdanning, har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Tonje Køber.

Helse- og sosialtjenester hadde også en noe lav lønnsvekst på 3,6 prosent. Det skyldes lav vekst innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester og streiken i private barnehager.

Lønnsveksten i sykehusene var derimot mer på samme nivå som andre områder, ifølge SSB.

Lønnsfest i oljebransjen

Lønnen økte klart mest i oljebransjen, hvor en månedslønn steg med hele 7,6 prosent til 82.130 kroner.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Tonje Køber.

I industrien var også lønnsveksten høyere enn vi har sett på mange år. Månedslønnen økte med 5,4 prosent, som blant annet var påvirket av møbel-, maskin- og kjemisk industri.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS