Prestasjonsangst i toppidrett

Eliteutøvere er avhengig av gode resultater, men får prestasjonsangst dersom det blir det eneste fokuset. Primærfokuset bør være egenutvikling og personlig fremgang hvor trener og utøver skaper et mestringsmiljø i kontrast til et prestasjonsmiljø, viser forskning fra NIH.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Frank Eirik Abrahamsen vil tirsdag 3. juli forsvare sin doktoravhandling “Stress in Elite Sport: A Motivational Perspective” for Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskoles seksjon for coaching og psykologi.

Målet for doktorgradsprosjektet var å undersøke sammenhengen mellom oppfattet motivasjonelt klima og prestasjonsangst i toppidrett, og om kvinner og menn blir påvirket ulikt på bakgrunn av opplevd klima. Utvalget har bestått av 350 utøvere fra en rekke individuelle idretter og 10 eliteserielag i håndball.

Fremgang viktigere enn resultater

Tidligere studier anbefaler at treneren vektlegger et miljø som fokuserer på utøvernes egen utvikling og fremgang (mestringsmiljø), framfor et miljø som fokuserer på normativ sammenligning mellom utøverne (prestasjonsmiljø).

Fokuset i tidligere forskning har vært vanlige utøvere og ikke toppidretssutøvere, men resultatene i denne studien viser at konkulsjonen er den samme enten man er eliteutøver eller bare idrettsutøver.

"Frank Eirik Abrahamsen"

- Selv for eliteutøvere er det viktig å holde fokus på egenutvikling og mestring og ikke bare et ensartet fokus på resultater. Studien viser at utøvere som oppfatter et miljø som veldig resultatorienter, også er mer utsatt for prestasjonsangst og konsentrasjonsvansker, sier Frank Abrahamsen.

- Et mestringsmiljø viser derimot en positiv sammenheng med to viktige stressbuffere; selvtillit i form av egen opplevd ferdighet og mer bruk av sosial støtte som mestringsstrategi, understreker Abrahamsen.

Thomas Alsgaard uttalte en gang: “Å vinne betyr noe, det er en bekreftelse på at jeg har lykkes. Men det viktigste er treningen, det å finne forbedringer, terpe på detaljer, ha utvikling og fremgang.”

Skifte av fokus gjennom sesongen

En av studiene så på endringer gjennom sesongen for 10 eliteserielag (fem damelag og fem herrelag) i håndball. Her viste det seg at oppfattningen av miljøet endret seg gjennom sesongen. Spillerne rapporterte en nedgang i mestringsmiljø og en oppgang i prestasjonsmiljø fra starten til slutten av sesongen. For de kvinnelige spillerne fulgte denne endringen en reduksjon av opplevd ferdighet, som igjen viste en sammenheng med økt prestasjonsangst.

Kjønnsforskjeller

Forskjellene mellom kvinner og menn er små og bør foreløpig tolkes med forsiktighet, men resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at oppfatning av motivasjonsmiljø kan ha ulik effekt på kvinner og menn.

Sett i lys av de utfordringer man møter i eliteidrett, er anbefalingen lik for kvinner og menn: For å unngå stress og prestasjonsangst, bør trener og utøver gå inn for å skape et mestringsmiljø der egenutvikling og personlig fremgang er primære fokus.

Powered by Labrador CMS