En notis fra Norsk institutt for vannforskning - les mer.

Forskerne Jan Erik Thrane (til venstre) og Espen Lund gjør undersøkelser i Mærradalsbekken.
Forskerne Jan Erik Thrane (til venstre) og Espen Lund gjør undersøkelser i Mærradalsbekken.

Funn av miljøgifter i bekker og elver i Oslo

Har ørreten lave nok nivåer av miljøgifter til at den egner seg som menneskeføde? Enkelte miljøgifter har direkte negative effekter på både helse og miljø, for eksempel bly, kadmium og kvikksølv. For å få kunnskap om kjemisk tilstand er flere vassdrag i Oslo blitt undersøkt.

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2018 sett etter utvalgte miljøgifter i Akerselva, Lysakerelva, Hovinbekken og Mærradalsbekken på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Forskerne har blant annet funnet tegn til forurensing fra veg og trafikk. De fanget til sammen 63 ørret og 20 bekkerøye i Mærradalsbekken og Hovinbekken. Fiskene ble dissekert og analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjeller og lever, ulike tjærestoffer i gallen, samt mikroplast i magen. Det ble funnet høye nivåer av metallene kobber og sink i fiskenes gjeller og lever, mye høyere enn det som ble påvist i Akerselva og Lysakerelva i 2018. Nivåene var høye nok til at de kan ha påvirket fisken negativt.

Les hele saken om miljøgiftstatus på nettsidene til NIVA

Powered by Labrador CMS