En notis fra Norsk institutt for vannforskning - les mer.

Åse Åtland ny forskningsdirektør i NIVA

Fra 1. april er Åse Åtland ny forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Åtland har vært ansatt som forsker i NIVA siden 1993, og har ledet seksjon for akvakultur fra 2009. Hun er også regionleder for NIVA Vest i Bergen og var ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008.

Åse Åtland er utdannet ferskvannsøkolog fra Universitetet i Bergen, og arbeidet de første årene i NIVA med sur nedbør og kalking.

Innenfor akvakulturfeltet har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse.

De senere årene har hun arbeidet mye med landbasert oppdrett, resirkuleringsanlegg og problematikk knyttet til giftighet av hydrogensulfid.

- Jeg går til stillingen som forskningsdirektør med forventning og ydmykhet. Blå vekst og mat fra havet produsert på en bærekraftig måte blir garantert viktige forskningsområder for NIVA framover, og de utfordringene som må løses krever tverrfaglighet og godt samarbeid på tvers i organisasjonen. Her håper jeg at jeg kan bidra både med mitt nettverk og mine erfaringer som leder, sier Åtland.

Les mer om tilsettingen på hjemmesidene til NIVA

Powered by Labrador CMS